Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article concerns two very different ways and methods of bringing up two Russian tsars – Alexander the First and Nicholas the First. Although they were brothers, one was born nearly twenty years before the second, and that influenced their future. Alexander, born in 1777, was the first son of the successor to the throne, and was raised from the beginning as a future ruler. The person who shaped his education most was his grandmother, empress Catherine the Second. She appointed the Swiss philosopher La Harpe as his teacher, and wanted Alexander to become an enlightened monarch. Nicholas, on the other hand, was never meant to rule and was never prepared for it. He was born in 1796 as the ninth child, and third son, and by the will of his parents, Tsar Paul I and Tsarina Maria Fyodorovna he received an education more suitable for a soldier than a tsar, but he eventually ascended to the throne after Alexander died. One may ask how these differences influenced them and how they shaped their personalities as people and as rulers.

Słowa kluczowe

Romanov Children Alexander I and Nicholas I education upbringing

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Strzelczyk, A. (2017). Edukacja Aleksandra i Mikołaja Pawłowiczów Romanowych. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 121–140. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.8

Referencje

 1. Źródła
 2. Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencya jego z cesarzem Aleksandrem I, tłum. K. Scipio, Kraków 1904.
 3. Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу (http://dlib.rsl.ru/viewer/01005436372#?page=6), dostęp 6.07.2017.
 4. Лагарп Ф.Ц., Записки Лагарпа о воспитании в. к. Александра и Константина Павловичей 1786–1789 гг., “Русская старина”. Ежемесячное историческое издание. 1870 г. Том I. Санкт-Петербург, 1870, стр. 152–204.
 5. http://www.do1917.info/sites/default/files/user11/pdf/1870rysstarina1%286%29.pdf (dostęp 18.08.2017)
 6. Opracowania
 7. Andrusiewicz A., Aleksander I. Wielki gracz car Rosji – król Polski, Kraków 2015.
 8. Andrusiewicz A., Romanowowie. Imperium i familia, Kraków 2014.
 9. Андреев А. Ю., Император и его учитель: личные и политические аспекты взаимоотношений Александра I и Ф.С. Лагарпа, „Филаретовский альманах”, 8, 2012. С.76–97.
 10. http://pstgu.ru/scientific/periodicals/almanah/archives/articles/08/ (dostęp 20.08.2017)
 11. Андреев А. Ю., «Записки» Ф.С. Лагарпа как источник по истории России конца XVIII – начала XIX в., „Вестник ПСТГУ”. II. История. История Русской Православной Церкви. 2013. Вып.4 (53). C.7–22 http://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/2198 (dostęp 18.06.2017)
 12. Андреев А. Ю., Воспитание великих князей Александра и Константина Павловичей глазами Ф.-С. Лагарпа, „Филаретовский альманах” Вып.9, 2013. С. 90–122. http://pstgu.ru/download/1396352146.10andreev.pdf (dostęp 18.08.2017)
 13. Аукштыкальните А. Д., Николай Иванович Салтыков и Фредерик Сезар де Лагарп , Известия Саратовского университета. Серия История, Международные отношения. 2017, т. 17, №1, стр. 28–34. https://cyberleninka.ru/article/v/nikolay-ivanovich-saltykov-i-frederik-sezar-de-lagarp (dostęp 18.08.2017).
 14. Bortnowski W., Wielki Książę Konstanty i Joanna Grudzińska, Łódź 1961.
 15. Bridel G., Le gouverneur d‘un prince: Frederic Cesar de Laharpe et Alexandre I. de Russie. D‘apres les manuserits inedits de F. C. de Laharpe et les sources russes les plus recentes, Lausanne 1902.
 16. Dubrowicz N., Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 98. Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования, Petersburg 1896.
 17. Ejdelman Natan, Paweł I, czyli śmierć tyrana, tłum. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1990.
 18. Karnowicz E.P., Wielki Książę Konstanty. Zarys biograficzny, Warszawa 1900.
 19. King S., Wiedeń 1814. Jak pogromcy Napoleona, bawiąc się, ustalili kształt Europy, tł. N. Radomski, Poznań 2009.
 20. Lincoln W. B., Mikołaj I, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.
 21. Montefiore S.S., Katarzyna Wielka i Potiomkin, tł. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, W. Jeżewski, Warszawa 2013.
 22. Zamoyski A., Święte szaleństwo. Romantycy, patrioci, rewolucjoniści 1776–1871, tłum. M. Ronikier, Kraków 2015, s.274–275.