Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article begins by introducing the beginnings of schooling in the Teschen Silesia region. It then
continues to map the situation after the introduction of compulsory education. The development of schools and the network of schooling institutions are covered, as well as school curricula and the position and competence of teachers in the 17th to 19th centuries. Physical didactic aids of this period are examined, especially textbooks. Finally, the article deals with the issues connected with Germanisation and the national struggle nd awareness of the Polish population in the eschen Silesia region; with the impact of Hasner’s law (Leopold Hasner von Artha) on the development of he national school system in the region; with important figures and organisations that played a ignificant role in the political, cultural and economic changes in society in Teschen Silesia.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zormanová, L. (2017). Polish National School System in Teschen Silesia in 17th–19th Centuries. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 33–42. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.2

Referencje

 1. A. Adamus, Jazyková otázka ve škole na Těšínsku, Moravská Ostrava 1930.
 2. M. Bogus, Nędza z bidą w parze idą. O sytuacji nauczycieli w XIX wieku in: Bogus Marzena (ed.): Jazyk-škola-prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, Český Těšín 2012, Kongres Poláků v ČR.
 3. L. Brożek, Szkolnictwo i oświata na Śląsku Cieszyńskim.”Glos Ziemi Cieszyńskiej“ 1975, no. 35, p. 4.
 4. L. Brożek, Wiek XIX. Oświata i życie kulturalne In: Chlebowczyk Józef (ed.): Cieszyn: zarys rozwoju miasta i powiatu, Katowice 1973, Wydawnictwo Śląsk.
 5. E. Buława, Polskie szkolnictwo w międzywojennej Czechosłowacji, jednodniówka Sekcji Historii Regionu ZG PZK W: Jaworski Kazimierz (ed.): Szkolnictwo polskie na Zaolziu, Opole 1995, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opolska Oficyna Wydawnicza.
 6. K. Buzek, Nejdůležitější zákony a nařízení o národnostním školství pro zemi Moravskoslezskou. Praha 1938, SPN.
 7. A. Grobelný, Městské školy na Těšínsku do konce 17. století. „Slezský Sborník“ no. 51, 1953.
 8. A. Grobelný, Venkovské školy na panství Těšínské a Bílské komory v 17. století, ”Slezský Sborník” no. 54, 1956, p. 379.
 9. J. Chlebowczyk, Szkolnictwo na przełomie wieków, O komornikach i głodnych rokach, Katowice 1984, SIN.
 10. K. Jaworski, 220 lat szkolnictwa w Końskiej. 2011, Trzyniec-Końska-Osówki: MK PZKO.
 11. J. Król, Szkolnictwo ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku. ”Rocznik Cieszyński“, no. III, 1976, Cieszyn, pp.11–13.
 12. J. Krukowski, Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVII wieku, Kraków 2001, Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego.
 13. A. Kubacz, Szkolnictwo na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku, Śląski Kwartalnik Historyczny “Sobótka“ 2005, no. 60, pp. 125–155.
 14. A. Kubacz, Wpływy reform tereziańských i józefińskich na rozwój szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim, Materials from a cconference held in Cieszyn, 4 – 5 November 1999, Cieszyn 2001, p. 138.
 15. P. Łaboj, Kronika szkół ludowych w Końskiej 1792–1960, manuscript, pp. 15–16.
 16. J. Londzin, Polskość Śląska Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 1924, Drukarnia Dziedzictwa w Cieszynie.
 17. J. Macura, Z dziejów polskiego szkolnictwa na Zaolziu, Czeski Cieszyn 1998, Towarzysztwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej.
 18. K. Mozor, Szkolnictwo katolickie w cieszyńskim Wikariacie Generalnym 1720–1925, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2002.
 19. W. Ostrowski, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku (w świetle wizytacji kościelnych), Wrocław 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
 20. I. Panic, Z dziejów szkolnictwa średniego w Księstwie Cieszyńskim w czasach nowożytnych (do 1773), Ciesyn 1995, Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie.
 21. F. Popiołek, Dzieje Śląska Austryackiego, Cieszyn 1913, Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza. Schlesicher Schulschematismus, Troppau 1897, pp.188–193.
 22. J. Szymeczek, Szkic dziejów Towarzystwa Nauczycieli Polskich in: Folwarczny Stanisław (ed.): Tu byliśmy, tu jesteśmy: Szkolnictwo polskie na Zaolziu w ostaniej dekadzie XX wieku, Czeski Cieszyn 2000, Towarzyszstwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej.