Treść głównego artykułu

Abstrakt

The study hereby proposed presents the activity of a Catholic college - Higher Theological Seminary in Koszalin in the years 1981-2011. The College came into being thanks to the efforts of Bishop Ignacy Jeż. In the abovementioned period, the college was administered by five rectors and seven administrative directors. There were 658 students (alumni) and 362 deacons, who took holy orders. During the six-year program of education, students learned the obligatory, pastoral and theological subjects as well as underwent practical training. The thesis defense took place in the fifth year of studies. The sixth year was intended for practicing and taking religious vows.

Słowa kluczowe

Catholic college Higher Theological Seminary research and teaching employee administrative worker students-alumni educational and didactic process Catholic college Higher Theological Seminary research and teaching employee administrative worker students-alumni educational and didactic process

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Apanel, D. (2012). Organizacja i funkcjonowanie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie w latach 1981–2011. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 173–184. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.14

Referencje

 1. Źródła archiwalne:
 2. Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
 3. Kronika seminaryjna, 3.01.1980-17.02.1992.
 4. Kroniki seminaryjne z lat 1980 – 2006.
 5. Segregator Afiliacja WSD w Koszalinie do PWT w Poznaniu, Regulamin i Statut Wydziału
 6. Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Preambuła.
 7. Segregator – Budowa seminarium.
 8. Segregator Korespondencja wysyłana do czerwca 1995 r.
 9. Segregator – Nominacje seminaryjne.
 10. Segregator – Praktyki kleryckie, Zasady praktyki duszpasterskiej /Diakoni/.
 11. Segregator-Siostry.
 12. Archiwum Kurii Biskupiej Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
 13. Segregator Seminarium Duchowne S1.
 14. Źródła drukowane:
 15. Informator o zakonach i seminariach duchownych w Polsce, (red.) o. E. Osiecki SVD, Pieniężno 1982.
 16. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
 17. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, rok II, nr 6 (1974).
 18. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, rok VI, nr 9-10 (1978).
 19. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, rok VIII, nr 12 (1980).
 20. Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne, rok IX, nr 12 (1981).
 21. I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1986–1990.
 22. Kronika Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie 1980–2011, Koszalin 2011.
 23. Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, ks. K. Dullak, Koszalin 1996.
 24. Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1998, Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska, Koszalin 1998.
 25. Sobór Watykański II Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
 26. Zasady formacji kapłańskiej, (red.) ks. Ireneusz Skubiś, Częstochowa 1999.
 27. Zasady życia seminaryjnego, WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, rok akademicki św. Pawła 2008/2009.
 28. Opracowania:
 29. Banaszak M. ks., Historia Kościoła katolickiego, Czasy najnowsze, t. 4, Warszawa 1992.
 30. Banaszak M. ks., Historia Kościoła katolickiego, Średniowiecze, t. 2, Warszawa 1987.
 31. Banaszak M. ks., Historia Kościoła katolickiego, Czasy nowożytne 1517–1758, t. 3, Warszawa 1989.
 32. Bończa-Bystrzycki L. ks., Historia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972–2005, w: Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–2005, Szczecin 2005.
 33. Czerner M., Kronika diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Koszalin 1995.
 34. Encyklopedia chrześcijaństwa, Historia i współczesność 2000 lat nadziei, (red.) ks. H. Witczyk, Kielce 2000.
 35. Historia chrześcijaństwa, (red.) A. Hastings, Warszawa 2002.
 36. Jeż I. Bp, Listy pasterskie oraz komunikaty do kapłanów i wiernych diecezji w latach 1972-1989.
 37. Kościół katolicki w Polsce 1918-1990, (red.) dr L. Adamczuk, ks. prof. W. Zdaniewicz, Warszawa 1991.
 38. Kumor B. ks., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772–1918, Kraków 1980.
 39. Laskowski L., Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska w latach 1972–2002, Koszalin 2002.
 40. Lemaitre N., Quinson M-T., Sot V., Słownik kultury chrześcijańskiej, Warszawa 1997.
 41. Na Jego chwałę, 25 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, Koszalin 2006.
 42. North J.B., Kontrreformacja katolicka i wojna trzydziestoletnia, w: Historia Kościoła, Warszawa 2000.
 43. Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce, (red.) L. Adamczuk, ks. Witold Zdaniewicz Warszawa 1994.
 44. Radość z nadziei, W 25-lecie posługi biskupiej ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, WSD Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1985.
 45. Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2002.
 46. Tomczak R. ks. (red.), Diecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp – Paradyż 1947-1997. Księga jubileuszowa, Paradyż 1997.
 47. Artykuły i rozprawy w wydawnictwach ciągłych:
 48. Ceynowa T., „Starania biskupa Ignacego Jeża o utworzenie Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie”, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie”, nr 11, Koszalin 2007, s. 23–32.
 49. Jastrząb D., O rozmowach z klerykiem, „Pastorem”, zeszyt 4/41, 2008, s. 43–46.
 50. Starowieyski M., Seminaria, co dalej?, „W drodze”, 1991, s. 90–96.