Treść głównego artykułu

Abstrakt

Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: t. 1. Szkice z dziejów, pod red. E. Kotarskiego, s. 419; t. 2. Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. L. Mokrzeckiego, 323 s.; t. 3. Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, 560 s.; t. 4. W progach Muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, 261 s.; t. 5 (Gdańsk 2011) Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki i M. Brodnicki, 225 s.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Żołądź-Strzelczyk, D. (2012). Gdańskie Gimnazjum Akademickie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008: t. 1. Szkice z dziejów, pod red. E. Kotarskiego, s. 419; t. 2. Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. L. Mokrzeckiego, 323 s.; t. 3. Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red. Z. Nowak, 560 s.; t. 4. W progach Muz i Minerwy, red. Z. Głombiowska, 261 s.; t. 5 (Gdańsk 2011) Źródła i artykuły, red. L. Mokrzecki i M. Brodnicki, 225 s. Biuletyn Historii Wychowania, (28), 190–193. https://doi.org/10.14746/bhw.2012.28.17