Treść głównego artykułu

Abstrakt

The first school savings bank came into existence in Ghent, Belgium. It was founded by Francis Laurent in 1866. In Poland, the concept of saiving began to spread in the period of the National Education Commission, which recommended that children “practice thriftiness”. Since the beginning of the 19th century, local attempts to establish school savings banks were undertaken in the Polish lands that had been divided in the partitions. The propagation of thrift developed on a broader scale only after regaining independence, especially after the economic reforms of 1924. The Ministry of Education recommended that teachers introduce various forms of thrift: organising school savings banks, talks and lectures about saving, celebration of Savings Day and promoting the idea in society as a whole. The interest in the propagation of thrift in education was expressed by the central and local education authorities by issuing various types of legal acts on this subject. The intensive development of school savings banks started in 1925. Until 1935, these organisations operated on cooperative principles. After 1935 they were held under the auspices of the Postal Savings Bank, which was dissolved in 1947. The state-owned Common Savings Bank was created in its place, whose supervision of school savings banks continues to this day and is a statutory duty of the bank. Thus, the interwar experience in the field of organising school savings banks was continued after the Second World War and is still being implemented in the contemporary educational reality.

Słowa kluczowe

history of education in Poland in the interwar period school organisations school savings banks economic education history of education in Poland in the interwar period school organisations school savings banks economic education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Magiera, E. (2014). Szkolne kasy oszczędności w okresie międzywojennym (1918–1939) w kontekście działań władz oświatowych. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 35–46. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.3

Referencje

 1. AAN, zespół: SIN, sygn. 11.
 2. Bolechowicz R., Refleksje na temat kas oszczędności uczniów, „Znicz” II, 21.
 3. Bońkowski S. E., Szkolna Kasa Oszczędności, Warszawa 1926.
 4. Czechowicz J., Oszczędność – drogą do niezależności gospodarczej Polski, „Praca Szkolna” 1933/4, nr 2.
 5. Długokęcki J., Jak zakładać i prowadzić szkolne kasy oszczędności, Warszawa 1931.
 6. Dominko J., Idea oszczędności a młodzież, „Społem” 1935, nr 20.
 7. Dominko J., Oszczędzaj mądrze, „Młody Spółdzielca” 1936, nr 2 (7).
 8. „Dz.U. KOS Brzeskiego” 1926, nr 9.
 9. „Dz.U. KOS Brzeskiego” 1928, nr 7.
 10. „Dz.U. KOS Krakowskiego” 1935, nr 1–2.
 11. „Dz.U. KOS Łódzkiego” 1930, nr 9.
 12. „Dz.U. KOS Pomorskiego” 1933, nr 2, nr 3.
 13. „Dz.U. KOS Poznańskiego” 1935, nr 2.
 14. „Dz.U. KOS Poznańskiego” 1937, nr 6.
 15. „Dz.U. KOS Warszawskiego” 1935, nr 3–4.
 16. „Dz.U. KOS Wileńskiego” 1933, nr 4.
 17. „Dz.U. KOS Wołyńskiego” 1926, nr 5–6.
 18. „Dz.U. KOS Wołyńskiego” 1934, nr 10.
 19. „Dz.U. KOS Wołyńskiego” 1938, nr 3
 20. „Dz.U. KOS Wołyńskiego” 1939, nr 6.
 21. „Dz.U. MWRiOP” 1925, nr 15.
 22. „Dz.U. Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego” 1925, nr 11.
 23. „Dz.U. Wydziału Oświecenia Publicznego Województwa Śląskiego” 1927, nr 2.
 24. „Młody Spółdzielca” 1936, nr 2 (7), s. 15.
 25. https://www.pkobp.pl/uczniowie-i-studenci/szkolne-kasy-oszczednosci/historia/
 26. Idziemy na przód, „Młody Obywatel” 1938, nr 6–7.
 27. Jak oszczędza młodzież w Polsce, „Gazetka Oszczędnościowa” 1932, nr 1.
 28. Jałomin S., Szkolne kasy oszczędności, Kraków 1909.
 29. Jaromin S., Szkolne kasy oszczędności w Krakowie, „Muzeum” 1910, nr 1.
 30. Kopia H., Kasa oszczędności uczniów w gimnazjum sokalskim, „Muzeum” 1915, nr 1 i nr 2. Okólnik c. k. Rady Szkolnej Krajowej w sprawie szkolnych kas oszczędności, „Czasopismo dla Spółek Rolniczych” 1911, nr 10.
 31. Kułak F., Szkolne Kasy Oszczędności w okręgu spółki oszczędnościowej i pożyczkowej w Kuszynie, „Czasopismo dla Spółek Rolniczych” 1910, nr 2.
 32. Lenartowicz R., Martwy a żywy pieniądz, Katowice 1932.
 33. Letniowski P., O systemach prowadzenia szkolnych kas oszczędności, „Praca Szkolna” 1932, nr 1.
 34. Majewski J., Jaki system szkolnej kasy oszczędności był najodpowiedniejszy, „Czasopismo Pedagogiczne” 1913, nr 3.
 35. Malarz A., Jak osiągnąć dobrobyt, Katowice-Warszawa 1931.
 36. Małkowicz J. ks, O oszczędności, Warszawa1934.
 37. Mandel S., Szkolne Kasy Oszczędności jako czynnik społeczno-wychowawczy, Lwów 1913.
 38. Mróz F., Jak u nas zakładano szkolne kasy oszczędności, „Czasopismo Spółdzielni Rolniczych” 1927, nr 1.
 39. Okólnik Kuratora Okręgu Szkolnego Pomorskiego M. Pollaka z 12 stycznia 1932 roku w sprawie propagandy oszczędności w szkołach, „Dz.U. KOS Pomorskiego” 1932, nr 1.
 40. Okólnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego w sprawie szkolnych kas oszczędności, „Dz.U. KOS Łódzkiego” 1931, nr 5.
 41. Okólnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego w sprawie propagandy PKO w szkołach na rzecz idei oszczędności, „Dz.U. KOS Wołyńskiego” 1928, nr 8.
 42. Okólnik Ministra WRiOP K. Bartla z dnia 8 stycznia 1927 roku, „Dz.U. MWRiOP” 1927, nr 3.
 43. Okólnik Ministra WRiOP S. Czerwińskiego z 24 kwietnia 1930 roku w sprawie Szkolnych Kas
 44. Oszczędności, „Dz.U. MWRiOP” 1930, nr 5.
 45. Okólnik Ministra WRiOP S. Czerwińskiego z 24 kwietnia 1930 roku w sprawie Szkolnych Kas Oszczędności s. 222–223;
 46. Okólnik Ministra WRiOP S. Czerwińskiego z 3 września i z dnia 18 września 1928 roku, „Dz.U. KOS Łódzkiego” 1928, nr 9.
 47. Okólnik Ministra WRiOP Wacława Jędrzejewicza z dnia 14 stycznia 1935 roku w sprawie Szkolnych Kas Oszczędności, „Dz.U. MWRiOP” 1935, nr 1, s. 4.
 48. Pomóżmy sobie w biedzie, „Młody Spółdzielca” 1936, nr 2 (7).
 49. Pouczenia o prowadzeniu groszowych kas oszczędności (dla młodzieży, służby domowej, gospodarczej, robotników i licznych rzesz ubogiej ludności), „Czasopismo dla Spółek Rolniczych” 1911, nr 2.
 50. Propaganda Pocztowej Kasy Oszczędności w szkołach na rzecz idei oszczędności, „Dz.U. KOS Poznańskiego” 1928, nr 12.
 51. Statut Szkolnej Kasy Oszczędności dla szkół powszechnych, „Dz.U. MWRiOP” 1935, nr 1.
 52. Statut Szkolnej Kasy Oszczędności dla szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych wszelkich stopni, „Dz.U. MWRiOP” 1935, nr 1.
 53. Szkolne kasy oszczędności, „Czasopismo dla Spółek Rolniczych” 1911, nr 2.
 54. Szkolne Kasy Oszczędności, „Głos Nauczycielski” 1934, nr 1.
 55. Szyc S., O wartości szkolnych kas oszczędności, „Rodzina i Szkoła” 1912, nr 3.
 56. Twarecki L., Spółdzielcze wychowanie młodzieży przez Szkolne Kasy Oszczędności, Lwów 1925.
 57. Umieć oszczędzać – to sztuka, „Młody Spółdzielca” 1937, nr 2 (8), s. 2.
 58. Wskazania wychowawcze zawarte w rozporządzeniach i okólnikach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zebrał F. Śliwiński, Łódź 1935.
 59. Załuski P., Jak zakładać i prowadzić Szkolne Kasy Oszczędności, Warszawa 1926.