Treść głównego artykułu

Abstrakt

L’anniversaire d’”Annales”. Rok 2014 czasem francuskich rocznic Marca Blocha, Philippa Aries’a oraz Jacquesa le Goffa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2014). L’anniversaire d’”Annales”. Rok 2014 czasem francuskich rocznic Marca Blocha, Philippa Aries’a oraz Jacquesa le Goffa. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 137–142. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.9