Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sprawozdanie z konferencji naukowej W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń, Kraków, 15–16 października 2014 r.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chłosta-Sikorska, A. (2014). Sprawozdanie z konferencji naukowej W kręgu rodziny epok dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – jedna przestrzeń, Kraków, 15–16 października 2014 r. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 147–153. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.11