Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2005). Ewa Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w między światach, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, ss. 337. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 125–126. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.13