Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Posłuszna, M. (2005). Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności, pod red. Joanny Schiller i Leszka Zasztowta, Warszawa 2004, ss. 507. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 126–136. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.14