Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacka-Sobiech, E. (2005). Joanna Król, Uchronić przed zapomnieniem - średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w łatach 1945-1948, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 187. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 136–138. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.15