Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nawrot-Borowska, M. (2005). Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 138–142. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.16