Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2005). Danuta Apanel, Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1975, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, ss. 218. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 143. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.17