Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2005). Państwo a wychowanie. Idee - mity - stereotypy, praca zbiorowa pod red. ks. Andrzeja Dymera i Tomasza Sikorskiego, Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 341. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 143–144. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.18