Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jamrożek, W. (2005). Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga, oprać. Sławomir Sztobryn i Małgorzata Switka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, ss. 502. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 144. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.19