Treść głównego artykułu

Abstrakt

..

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Barnaś-Baran, E. (2005). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „System oświaty w Galicji 1772-1918 i jego rola w przemianach cywilizacyjnych. Biuletyn Historii Wychowania, (21/22), 248–249. https://doi.org/10.14746/bhw.2005.2006.21.22.24