Treść głównego artykułu

Abstrakt

Sympozjum naukowe Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Król, J., & Magiera, E. (2014). Sympozjum naukowe Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 153–158. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.12