Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article shows the role of physical education in the Piarist priests’ gymnasium in Rakowice near Kraków in 1909-39, a period when sport entered the school curriculum on a permanent basis. In the Interwar period, the order was able to open more schools in Lida, Szczuczyn Nowogródzki, and Lubieszów. The school in Rakowice was modern and comfortable and enjoyed a growing reputation among wealthy Polish society. The Rakowice school took great care of the physical development of young people. The article uses source materials describing the physical education of this institution. In this school, sport was considered to be an important educational factor, and the monks also saw it as an element of improving health, hygiene and finally, civic education. Polish society and the Polish state needed educated and healthy youth. However, it should be noted that this school was an elite, paid school, attended by children from wealthy families who were more aware of the importance of sport. This also contributed to the fact that the gymnasium had great facilities for practising sports, which many excellent secondary schools of that period could envy.

Słowa kluczowe

Piarists sports gymnastics Rakowice Piarists sports gymnastics Rakowice

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ausz, M., & Barnaś-Baran, E. (2018). Sport w pijarskim gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rakowicach w latach 1909–1939. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 55–66. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.4

Referencje

 1. Sources
 2. Archiwum Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów, Collegium Cracoviensis, sygn. 197, Druki okolicznościowe 1887-1930.
 3. Centralne Archiwum Historii Ukrainy we Lwowie, Rada Szkolna Krajowa, fond 178, description 3, case 965.
 4. Jednodniówka Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rakowcach wydana ku uczczeniu imienin ks. Rektora St. Paprockiego, 8 V 1937 Rakowice-Kraków.
 5. Prospekt zakładu naukowo-wychowawczego księży pijarów Rakowcach pod Krakowem. Sprawozdanie za rok szk. 1923-24. Program i warunki przyjęcia, Kraków 1924.
 6. Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1890/91, Lwów 1891.
 7. Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1899/1900, Lwów 1900.
 8. Sprawozdanie dyrekcji Gimnazjum imienia st. Konarskiego S.P. O.O. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem z pełnemi prawami szkół państwowych za rok szk. 1926/27, Kraków 1927.
 9. Sprawozdanie Dyrekcji O.O. Pijarów im. Ks. St. Konarskiego połączonego z internatem jako zakładu wychowawczo-naukowego w Rakowicach pod Krakowem, Kraków 1932.
 10. Sprawozdanie dyrekcji pryw. Gimnazjum imienia st. Konarskiego S.P. OO. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem z pełnemi prawami szkół państwowych. Sprawozdanie za rok szk. 1924/25, Kraków 1925.
 11. Sprawozdanie Dyrekcji Pryw. Gimnazjum Imienia St. Konarskiego S.P. OO. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem z Pełnemi Prawami Szkół Państwowych za Rok Szkolny 1925/26, Kraków 1926.
 12. Sprawozdanie dyrektora gimnazjum prywatnego im. St. Konarskiego O.O. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem za rok szk. 1933/34, Kraków 1934.
 13. Sprawozdanie I. Dyrekcyi prywatnego gimnazyum realnego im. X. St. Konarskiego w Krakowie. Rok szkolny 1912/13, Kraków 1913.
 14. Sprawozdanie zakładu wychowawczo-naukowego im. Ks. St. Konarskiego O.O. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem za rok szkolny 1930/31, Kraków 1931.
 15. Świat, 9.08.1913.
 16. Zakład wychowawczo-naukowy O.O. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem i filia gimnazjum w Krakowie. Sprawozdanie dyrektorów za rok 1937-38, Kraków 1938.
 17. Studies
 18. Siedemdziesiąt pięć lat Gimnazjum i Liceum im. Ks. St. Konarskiego w Krakowie 1909-1985, ed. T. Korzeń, Kraków 1985.
 19. Ausz M., Odbudowa polskiej prowincji pijarów. działalność wychowawczo-edukacyjna zakonu w latach 1873-1918, Lublin 2013.
 20. Gawkowski R., Sport w II Rzeczpospolitej, Warsaw 2012.
 21. Gutowski M., Architektura szkół średnich w Polsce w okresie zaborów, Rozprawy Naukowe, Politechnika Białostocka, no. 5/91.
 22. Moska O., Moda na sport w II Rzeczpospolitej czynnikiem scalającym społeczeństwo, [in:] Moda na sport, ed. W. Moska , M. Brodnicki , Z. Tylewska-Ostrowska, Gdańsk 2013.
 23. Możdżeń S.I., Reformy szkoły średniej w Galicji w latach 1884-1914, Kielce 1989.
 24. Sikorski W., System Linga w zarysie, Lwów 1912.
 25. Stinia M., Nauczyciele gimnazjum realnego oo. Pijarów w Rakowicach pod Krakowem, [in:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych, a współczesne problemy edukacji historycznej, vol. II, ed. K. Wróbel -Lipowa , M. Ausz, Kraków-Lublin 2010.
 26. Stinia M., Wychowanie estetyczne w prywatnych galicyjskich szkołach średnich, [in:] Edukacja. Kultura. Społeczeństwo. Kultura 2010, ed. B. Techmańska and M. Zawadka, Opole-Wrocław-Lubin 2011.
 27. Wroczyński R., Dzieje wychowania fizycznego i sportu od końca XVIII wieku do roku 1918, Wrocław 1971.