Treść głównego artykułu

Abstrakt

In the second half of the nineteenth century, Galicia became an autonomous province in Austria-Hungary. In addition to political reforms, changes in education were proposed. The Polish language and teaching Poland’s history were introduced to schools. Private schools for girls were also founded with the objective of raising their level of education and preparing them for academic studies. Schools run by religious congregations played a significant role here. The schools were run mainly by Catholic orders including the Basilian Sisters of the Ukrainian Greek Catholic Church (Ordo Sancti Basilii Magni). They had their convent in Jaworów in Galicia where they established an elementary school, a teachers’ school and a boarding school for girls. Ukrainian was the language of instruction. These religious schools operated according to the same principles as state schools, taught the same subjects and used the same textbooks. School authorities carried out inspections of religious schools on an annual basis. The schools enjoyed a good reputation and offered a high level of education.

Słowa kluczowe

Private Schools Galician Authonomy Education Church in Poland Private Schools Galician Authonomy Education Church in Poland

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kudła, L. (2018). Szkoły sióstr bazylianek w Jaworowie w okresie autonomii galicyjskiej 1867–1918. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 115–127. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.8

Referencje

 1. Sources
 2. Archives of Historical Records
 3. Files of the Ministry of Denominations and Education, 275 U, 458 U, 258 U
 4. Central Historical Archive of Ukraine in Lviv
 5. Files of the National School Council, Fond 178, description 3
 6. Printed sources
 7. Krajowe ustawy szkolne wraz ze statutem RSK, compiled by Bolesław Baranowski, Lviv 1893.
 8. Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich, compiled by Henryk Kopia, Lviv 1900.
 9. Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, prepared by J. Piwocki, Lviv 1898-1907.
 10. Sprawozdania c.k. RSK o stanie wychowania publicznego (school years 1902-1912), Lviv 1903-1913.
 11. Sprawozdania c.k. RSK o stanie szkół średnich galicyjskich (school years 1906-1912), Lviv 1907-1913.
 12. Studies
 13. Albiniak E.M., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w latach 1857-1905, Lublin 2004.
 14. Banaś B., Urszulanki polskie w dobie „Kulturkampfu”, NP vol.7:1985.
 15. Bilewicz A., Prywatne średnie ogólnokształcące szkolnictwo żeńskie w Galicji w latach 1867-1914,Wrocław 1997.
 16. Cioroch S., Pogliad na istoriu i wychownu dijalnist monachiń wasijenok, Rome 1964.
 17. Czajecka B., Szkoły klasztorne żeńskie w Galicji w latach 1867-1914, NP vol.61:1984.
 18. Gąsior R., Matuła T., Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918, Lublin 1998.
 19. Jabłońska -Deptuła E., Zakony diecezji przemyskiej od pierwszego rozbioru do 1938 r, NP vol.46: 1976.
 20. Rogozińska A., Szkoły Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877-1953, Lublin 2002.
 21. Karamanov A., Stan ukraińskiego szkolnictwa ludowego [in:] Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772-1918, Rzeszów 2015, pp.348-349.