Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of this article is to discuss “the Children’s Week” event organised from 1926 by the Polish Childcare Committee, which was the prototype of today’s Children’s Day and Mother’s Day. This issue has not been the subject of scientific analysis. The aim, meaning and course of “the Children’s Week” in the Second Republic of Poland were analysed based on the interwar sources’ materials. This holiday was one of the social events organised by the Polish Childcare Committee, which, as a body of the Ministry of Labour and Social Care, was responsible for improving health and social conditions of children and teenagers. Therefore, it organised care units for mothers and children, published scientific papers, propagated tasks related to the care of children and teenagers, and organised and conducted exemplary care institutions. “The Children’s Week” was a social event, which aim was to make Poles more interested in the situation of children and teenagers. For seven days the importance of proper care of the youngest children in a rebuilding country was emphasised. Every day was devoted to education or upbringing issues as well as the functioning of schools and social centres. The Children’s Day was on the first day of the event, and the Mother’s Day on the last. “The Children’s Week” in the Second Republic of Poland proceeded in accordance with the programme prepared by the Polish Childcare Committee. Each Voivodeship office tailored the programme to their capabilities and regional conditions. Despite the criticism it attracted, “the Children’s Week” was an extremely important social event, which was supported by pedagogical authorities, among others, Janusz Korczak. Annually, the public attention was focused on childcarerelated issues for seven days. This event was in line with the European trends at that time, in which children’s rights and freedoms were gaining more and more supporters.

Słowa kluczowe

Second Polish Republic Children’s Week Polish Childcare Committee American Relief Administration celebration social events Second Polish Republic Children’s Week Polish Childcare Committee American Relief Administration celebration social events

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wróblewska, U., & Gołko, J. (2018). Święto „Tygodnia Dziecka” jako jedna z form działalności Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem w II Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 151–169. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.10

Referencje

 1. Source materials
 2. Vilnius, the Lithuanian Central State Archive (LCSA), f. 51, ap. 12, b. 1981.
 3. Kope ć T., Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem, in the series: “Zagadnienia opieki nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Polsce”, Warsaw 1932.
 4. Statut Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem, Warsaw 1926-1928.
 5. Tobie Matko!, Warsaw 1931.
 6. Tydzień Dziecka. Instrukcje organizacyjne, Warsaw 1928.
 7. Press
 8. “Dziennik Białostocki” 1928-1939.
 9. “Opieka nad Dzieckiem” 1923-1931.
 10. “Życie Dziecka. Czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą” 1932-1937.
 11. “Życie Młodych. Czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą” 1938-1939.
 12. Scientific works
 13. Lechowski A., Białystok w latach 1919 – 1939, [in:] Historia Białegostoku, Dobroński A.Cz. (ed.), Białystok 2012.
 14. Majewski P., Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik biograficzny, 4th volume M-P, Warsaw, 2009.
 15. Osmańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warsaw 1982.
 16. Rybarczyk G., Amerykańska pomoc dla dzieci polskich po I wojnie światowej oraz inne formy pomocy w latach 1919-1923, Biuletyn informacji bibliotecznych i kulturalnych 2005, no. 1.
 17. Sadowski A., Białystok jako typ miasta zróżnicowanego etnicznie, [in:] Białystok w 80 – leciu.
 18. W rocznicę odzyskania niepodległości 19 luty 1919 – 19 luty 1999, Kuklo C. (ed.), Białystok 2000.
 19. Wróblewska U., “Tydzień Dziecka” – idea korczakowska w międzywojennym Białymstoku, [in:] Kryńska E.J., Suplicka A., Wróblewska U., (ed.), Dziecko w historii – wątek korczakowski, Białystok 2013.
 20. Wróblewska U., Tydzień Dziecka? – inspiracje korczakowskie dzisiaj, A. Korzeniecka -Bondar , B. Tołwińska , U. Wróblewska (ed.), Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych Eksploracje - Analizy – Interpretacje, Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów, 2012 bulletin no. 17.