Treść głównego artykułu

Abstrakt

The paper presents articles published in the “Szkoła Specjalna” (“Special School”) magazine between 1924 and 1939, devoted to the accomplishments of special education in the world. In this period, knowledge about the modern foreign accomplishments in the area of education and care for people with disabilities was conducive to better organisation of the domestic system of special education and had fundamental significance for education and in-service training of special education teachers. In the analysed period, approx. 30 articles referring to foreign accomplishments in this discipline were published in “Szkoła Specjalna.”

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Pękowska, M. (2018). Popularisation of Knowledge on International Accomplishments of Special Education in the “Szkoła Specjalna” Magazine During the Inter-War Period. Biuletyn Historii Wychowania, (38), 171–185. https://doi.org/10.14746/bhw.2018.38.11

Referencje

 1. Bochnig J. 1926/27. Zakład wychowawczo-naukowy dla dzieci trzyzmysłowych w Nowawes, Szkoła Specjalna, vol. III, pp. 112-132.
 2. Brodzka J. 1929/30. Instytut dla niewidomych w Wiedniu i Pradze Czeskiej, Szkoła Specjalna, vol. VI, pp. 100-105.
 3. Dąbrowska K. 1933/34. Organizacja wydzielania dzieci słabych umysłowo ze szkół powszechnych w Massachusetts, Szkoła Specjalna, vol. X, pp. 169-172.
 4. Faliński E. 1935/36. Poradnie ortofoniczne w Paryżu, Szkoła Specjalna, vol. XII, pp. 170-178.
 5. Frydrychowska L., GŁAZEM J. 1974. Pięćdziesięciolecie Czasopisma “Szkoła Specjalna”, Szkoła Specjalna, No. 4, p. 291.
 6. Grzegorzewska M. 1924. Zamiast programu, Szkoła Specjalna, No. 1, p. 3.
 7. Hanowa N. 1929/30. Opieka nad dziećmi i młodzieżą moralnie zaniedbaną w Austrii, Szkoła Specjalna, vol. VI, pp. 88-94.
 8. Hanowa N. 1930/31. Kurs postępowania z dziećmi trudnymi, nerwowymi i występnymi w Londynie, Szkoła Specjalna, vol. VII, pp. 218-221.
 9. Hanowa N. 1933/34. Sprawozdanie z wycieczki do Włoch, Szkoła Specjalna, vol. X, pp. 165-168.
 10. Hellmann J. 1924/25. Organizacja wychowania dzieci głuchych w Londynie, Szkoła Specjalna, vol. I, pp. 37-38.
 11. Hellmann J. 1925/26. VI Międzynarodowy Kongres Wychowania Głuchoniemych, Szkoła Specjalna, vol. II, p. 14.
 12. Jarecki Wł. 1924/25. Sprawozdanie z I Kongresu lekarzy logopedystów w Wiedniu, Szkoła Specjalna, vol. I, p. 40.
 13. Kuhn F. 1924/25. Sprawozdanie z II Kongresu Pedagogiki Leczniczej w Monachium, Szkoła Specjalna, vol. I, pp. 41-60.
 14. Łuniewska F. 1924/25. Szkoła dla ociemniałych w Zemuniu, Szkoła Specjalna, vol. I, p. 39.
 15. Pękowska M. 2014. Nauczyciele lwowskich zakładów dla głuchoniemych i niewidomych wobec wymagań zawodu pedagoga specjalnego w latach 1918-1939, [in:] W stulecie śmierci Jana Władysława Dawida, ed. Markiewiczowa H., Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw 2014, pp. 192-193.
 16. Posner St. 1926.27. Dzieci niewidome w Lidze Narodów, Szkoła Specjalna, vol. III, pp. 174-179.
 17. Radwański M. 1929/30. Instytut dla głuchoniemych w Wiedniu, Szkoła Specjalna, vol. VI, pp. 95-100.
 18. Ramadanowitch V.W. 1929/30. Kształcenie niewidomych w Jugosławii, Szkoła Specjalna, vol. VI, p. 112.
 19. Stefanowicz A. 1931/32. Organizacja zakładu dla upośledzonych umysłowo w Karolinie, Szkoła Specjalna, vol. VIII, no numbering.
 20. Szuman W. 1925/26. Wychowanie dzieci przestępczych w Belgii, Szkoła Specjalna, vol. II, pp. 220-228.
 21. Szuman W. 1926/27. Umieszczanie dzieci anormalnych u obcych rodzin w Elsum (Belgia), Szkoła Specjalna, vol. III, pp. 109-112.
 22. Wawrzynowski M. 1926/27. Organizacja kształcenia nauczycieli szkół specjalnych na Węgrzech, Szkoła Specjalna, vol. III, pp. 180-183.
 23. Wawrzynowski M. 1925/26. Szkolnictwo specjalne w Czechosłowacji, Szkoła Specjalna, vol. II, pp. 163-170.
 24. Wawrzynowski M. 1924/25. Szkolnictwo specjalne w Austrii, Szkoła Specjalna, vol. I, 1924/25, p. 205, 257; vol. II 1925/26, p. 14.
 25. Wawrzynowski M. 1929/30. Opieka nad kalekami w Czechosłowacji, Szkoła Specjalna, vol. VI, p. 105.
 26. Wawrzynowski M. 1930/31. Sprawozdanie z Kongresu w sprawie niewidomych w N. Jorku 13-30 kwietnia 1931, Szkoła Specjalna, vol. VII, p. 205; Szkoła Specjalna, vol. VIII, 1931/32, pp. 149-161.
 27. Wawrzynowski M. 1924/25. Szkolnictwo specjalne na Węgrzech, Szkoła Specjalna, vol. I, pp. 120-136.