Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article focuses on the operation of the Lower Seminary in Włocławek in the 20th century. It is an example of a formative and educational institution subordinated simultaneously to the Church and the government. For the entire period of its existence, the school was the property of the Włocławek Diocese. The organization of the seminary and the education was provided in complex social, political and systemic circumstances. In the course of its operation, the school was dependent on Russian, Polish and German authorities. The article presents the history of the Lower Seminary, the organizational and curricular changes as well as the organization’s basic structure. The history of the Seminary is a part of research into private education in the 20th century in Poland, encompassing the lower secondary and secondary school levels. The research also contributes to our knowledge of the organization of education in the Lower Seminary in Włocławek, as well as ecclesiastic education in lower seminaries in Poland in the 20th century.

Słowa kluczowe

education church in Poland social group physical education Christianity education church in Poland social group physical education Christianity

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Lisowska, K. . (2019). Niższe Seminarium Duchowne we Włocławku – założenia instytucjonalne i edukacyjne (1908–1988). Biuletyn Historii Wychowania, (40), 25–43. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.2

Referencje

 1. Adamczyk J., Niższe Diecezjalne Seminaria Duchowne w Polsce w świetle aktualnych przepisów prawnych, „Prawo Kanoniczne” 2015, nr 58/1.
 2. Bieniak J., Powstanie miasta samorządowego – najstarsze lokacje miejskie, w: Włocławek. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 1, Włocławek 1999.
 3. Frątczak W., Włocławskie środowisko kościelne w latach 1793–1918, w: Włocławek. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 1, Włocławek 1999.
 4. Gruszczyńska M., Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1793–1914, w: Włocławek.
 5. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 1, Włocławek 1999.
 6. Historia Kościoła, S. Kumor (red.), cz. 8, Lublin 1995.
 7. Historia Muzeum Diecezjalnego we Włocławku, http://muzeum.diecezja.wloclawek.pl/historia/[dostęp: 10.05.2019].
 8. Karpowicz S., Pisma pedagogiczne, Wrocław 1965.
 9. Karolewska G., Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 1871–1922, Lublin 1988.
 10. Kujawski W., Włocławek – stolica biskupia, w: Włocławek. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 1, Włocławek 1999.
 11. Lisowska K., Pedagogika chrześcijańska podstawą działalności wychowawczo-edukacyjnej szkół katolickich u progu niepodległości Polski w opiniach przyszłych pedagogów, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2018, nr 32.
 12. Lisowska K., Program naukowo-wychowawczy Niższego Seminarium Duchownego w Wejherowie versus program średniej szkoły państwowej w latach 1948–1957, w: Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL, W. Polak (i in.) (red.), Toruń 2017.
 13. Mazglewski A., Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944–1980, Lublin 2004.
 14. Morawski M., Monografia Włocławka, Włocławek 1993.
 15. Mietz A., Pawlak M., Szczotkowska-Topić M., Gimnazjum i Liceum im. Ks. Jana Długosza we Włocławku 1916–1949, Bydgoszcz 1995.
 16. Nitecki P., Biskupi kościoła katolickiego w Polsce w latach 965–1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000.
 17. Pawlak M., Oświata i szkolnictwo w latach 1918–1939, w: Włocławek. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 2, Włocławek 2001.
 18. Ryszewski B., Archiwistyka, przedmiot, zakres, podział, Toruń 1972.
 19. Selejdak R., Koncepcja niższych seminariów duchownych w świetle dekretu soborowego Optatam totus i kościelnego nauczania posoborowego, w: Niższe Seminarium Duchowne w misji Kościoła, J. Bielecki (red.), Częstochowa 2017.
 20. Szyling J., Z dziejów Włocławka w latach okupacji niemieckiej (1939–1945), w: Włocławek. Dzieje miasta, J. Staszewski (red.), t. 2, Włocławek 2001.
 21. Ustawa z dnia 11 marca 1932 o ustroju szkolnictwa, Dz.U. z 1932, nr 38, poz. 389