Treść głównego artykułu

Abstrakt

An analysis has been carried out of several dozen letters written between 13 August 1876 and 5 May 1890 by Roman Bniński (the father), addressed mainly to his son, Roman. The analysed letters allow us to gain some insight, no matter how minimal, into the father’s attitude towards his son, which is expected to shape his offspring. Not surprisingly, the correspondence reflects acceptance, cooperation, reasonable freedom and recognition of the child’s rights.
In general, letters are a direct source presenting a family’s everyday life, relations between family members, family affinities and relations with neighbours, acquaintances and friends... This is all reflected in the letters written by Roman Bniński to his son. Like all direct written sources, the letters provide a new image of the landed gentry, which is confronted with its stereotypical images, mainly formed on the basis of Positivistic and Marxist literature.

Słowa kluczowe

Roman Bniński the Bniński family letter father son Roman Bniński the Bniński family letter father son

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czerniecka-Haberko, A. ., & Studnicka-Mariańczyk, K. . (2019). Przepis na wychowanie w świetle korespondencji rodziny Bnińskich. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 151–166. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.8

Referencje

 1. Źródła archiwalne
 2. Archiwum Obwodowe w Winnicy, Spuścizna rodziny Bnińskich, bez sygnatury.
 3. Literatura
 4. Epsztein T., Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w II połowie XIX wieku, Warszawa 1998.
 5. Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.
 6. Janik M., Bniński Roman (1826–1912), w: Polski słownik biograficzny, t. II, Kraków 1936.
 7. Kwilecki A., Żywe jest zainteresowanie problematyką ziemiańską. Zamiast wstępu, w: Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, A. Kwilecki (red.), Poznań 2004.
 8. Korzeniowski M., Za Złotą Bramą: działalność społeczno-kulturalna Polaków w Kijowie w l. 1905–1920, Lublin 2009.
 9. Minakowski M.J., Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/1.1122.113 [dostęp: 1.06.2018].
 10. Minakowski M.J., Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/1.1122.117 [dostęp: 1.06.2018].
 11. Miszczuk M., Bniński Roman Piotr herbu Łodzia (1869–1948), w: Harcerski słownik biograficzny, t. IV, J. Wojtycza (red.), Warszawa 2016.
 12. Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku: struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, C. Kuklo (red.), Warszawa 2008.
 13. Sedlaczek S., Harcerstwo na Rusi i w Rosji: 1913–1920, Warszawa 1936.
 14. Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.
 15. Zakrzewski A.J., Studnicka-Mariańczyk K., Wprowadzenie, w: Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi. Fotografia jako źródło do dziejów ziemiaństwa w zbiorach Korabitów Ostrowskich z Ma-luszyna, t. I: Rodzina Ostrowskich h. Korab z Maluszyna w zbiorach fotografii z XIX i XX wieku [tekst w posiadaniu autorów].
 16. Ziaja A., Wybrane przejawy aktywności społeczno-kulturalnej Polaków na Ukrainie Naddnieprzańskiej w okresie rządów ukraińskiej Rady Centralnej (marzec 1917–kwiecień 1918), http://www.irekw.internetdsl.pl/aktywucr.html [dostęp: 1.06.2018].
 17. Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, w: Rodzina i dziecko, M. Ziemska (red.), Warszawa 1980.
 18. http://swiadomaedukacja.pl [dostęp: 18.07.2018].