Treść głównego artykułu

Abstrakt

The family represents a fundamental social unit, consisting of individuals connected by marital and parental bonds. The relations between family members are determined by traditions handed down by means of upbringing, which, in turn, is based on shared emotions and attitudes subjected to the laws and moral order of nature. The prerogatives recognised by the family are also heavily affected by religious axioms. Generally speaking, the family represents the cultural legacy of whole generations falling under the influence of numerous factors, each of them being a link in the family’s history. The analysis of the function of the family as a fundamental social group and of parental responsibility indicates that the functions of the family are more extensive than the functions of parental responsibility. This is because the functions of the family are fulfilled by all its members, adults and minors alike. Those functions performed by adult family members are subject to a number of norms included in the Family and Guardianship Code. However, the family’s desired performance positively affects fulfilment of parental responsibility.

Słowa kluczowe

family parental responsibility dysfunction parent spouse child family parental responsibility dysfunction parent spouse child

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jakimiec, D. . (2019). Dysfunkcjonalność rodziny a dysfunkcjonalność władzy rodzicielskiej. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 167–179. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.9

Referencje

 1. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2016.
 2. Krucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocław 1972.
 3. Ks. Majka J., Filozofia społeczna, Warszawa 1982.
 4. Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.
 5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Zieliński (red.), Warszawa 2017.
 6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, K. Piasecki (red.), Warszawa 2011.
 7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2015.
 8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, J. Wierciński (red.), Warszawa 2014.
 9. Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Kraków 2011.
 10. Łapiński A., Ograniczenie władzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1975.
 11. System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, T. Smyczyński (red.), t. XII, Warszawa 2014.
 12. Strzeszewski Cz., Ewolucja katolickiej nauki społecznej, Warszawa 1978.
 13. Tłustochowicz J., Wpływ dysfunkcjonalności rodziny na życie dzieci i młodzieży, materiał pod adresem http://www.szkolnictwo. pl/index.php?id=PU6264 [dostęp: 6.06.2018].
 14. Założenia projektu i uzasadnienie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku materiał na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem internetowym, http://www.mpips.gov.pl [dostęp: 8.06.2018].