Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Słowa kluczowe

pl

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Nowak-Kluczyński, K. (2019). Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek, Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918–2018, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018, ss. 194. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 215-220. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.12