Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Włoch, A., & Wojniak, J. (2019). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej w stulecie Sejmu Nauczycielskiego (1919–2019) pt. „Przemiany szkoły polskiej XVIII–XXI wieku”, Kraków, 1–2 kwietnia 2019 roku. Biuletyn Historii Wychowania, (40), 221-226. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.40.13