Treść głównego artykułu

Abstrakt

Touring and regional trips were among important educational issues in the Second Republic of Poland, conducive to getting to know the immediate environment, regions and the country in general, underpinned by national, patriotic and civic upbringing. In the first decade of the Interwar Period, Poland had three models of school sightseeing clubs developed in Krakow in 1927, in Vilnius in 1928 and in Poznań in 1929. These events provided an opportunity to meet young people from various regions in Poland. Tutors of sightseeing circles; regional, school and church authorities; authorities of sightseeing initiatives launched by adults and the youth, university professors and representatives of urban elites were all participants of the movement. In addition to lectures and speeches, latest issues of the school sightseeing movement were discussed and experiences were shared. As a result, the students and the tutors got to know each other, established contacts and discussed the directions to be followed by school sightseeing clubs. The conventions were accompanied by trips and various forms of presenting the clubs’ achievements including exhibitions, school theatres, singing, dancing, evening performances and others.

Słowa kluczowe

school sightseeing clubs convention of youth sightseeing clubs history of education in the Interwar Period in Poland student organizations school sightseeing clubs convention of youth sightseeing clubs history of education in the Interwar Period in Poland student organizations

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Magiera, E. . (2019). Zjazdy kół krajoznawczych młodzieży w Polsce w pierwszej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego. Biuletyn Historii Wychowania, (41), 97–112. https://doi.org/10.14746/bhw.2019.41.6

Referencje

 1. Źródła
 2. B.A., Ks. Infułat Józef Kłos, „Duszpasterz” 1938, nr 6.
 3. Czarnecki J.R., Pokłosie Zjazdu poznańskiego, „Orli Lot” 1929, nr 9.
 4. Czarnecki J.R., Statkiem do Rogalina, „Orli Lot” 1929, nr 9.
 5. Czarnecki J.R., Znaczenie zjazdów krajoznawczych (Echa Zjazdu Wileńskiego), „Orli Lot” 1928, nr 7.
 6. Drugi Ogólnopolski Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, „Ziemia” 1928, nr 12.
 7. Gotkiewicz M., Nasze XXX-lecie. Fragmenty referatu prof. Mariana Rotkiewicza o kołach krajoznawczych, „Orli Lot” 1949, nr 7.
 8. Guzik K., Kilka uwag o wystawie Kół Krajoznawczych Młodzieży w Wilnie, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 9. III Zjazd Krajoznawczy Młodzieży, „Orli Lot” 1929, nr 7.
 10. Kitowska M., „Orli Lot” (1920–1939). Z problematyki turystyczno-krajoznawczej edukacji młodzieży szkolnej, w: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996.
 11. M.R., Drugi Ogólnopolski Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Wilnie w dniach 13–15 kwietnia 1928 r., „Orli Lot”, nr 5.
 12. Niemcówna S., Echa pozjazdowe, „Orli Lot” 1928, nr 5.
 13. Okólnik z 18 czerwca 1919, w: J.B. Twaróg, Z kart historii Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1919–1950, Kraków 2003, https://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_ptkm_3 [dostęp: 30.06.2019].
 14. Podziękowanie, „Orli Lot” 1928, nr 5.
 15. Program Zjazdu Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w dniach 29–30 czerwca i 1–2 lipca 1929 r. w Poznaniu, „Orli Lot” 1929, nr 6.
 16. Program Zjazdu Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Wilnie w dniach 13–15 kwietnia, „Orli Lot” 1928, nr 4.
 17. Przemówienie J.E. ks. Biskupa Władysława Bandurskiego na „Święconem” Zjazdu Wileńskiego, „Orli Lot” 1928, nr 5.
 18. Przemówienie prof. Uniw. Stefana Batorego wygłoszone przy otwarciu Zjazdu, „Orli Lot” 1928, nr 5.
 19. Rodziewicz E.E., Czy znasz ten kraj…?, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 20. S.S., Zaśpiewały skowronki, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 21. Seweryn T., Ideologia kół krajoznawczych młodzieży, Kraków 1934.
 22. Skopowski Cz., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 10.
 23. Skopowski Cz., Rys historii i pracy Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej, w: Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. Idea – Organizacja – Historia – Pieśni, Kraków 1934.
 24. Słodkiewicz W., Władzio ma głos! List harcerza, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 25. Sprawozdanie z obrad I Zjazdu Kół Krajoznawczych Młodzieży odbytego 5 i 6 czerwca 1927 roku w Krakowie, „Orli Lot” 1927, nr 7.
 26. Sprawy organizacyjne. Podziękowania, „Orli Lot” 1929, nr 7.
 27. Sprawy Towarzystwa, „Ziemia” 1928, nr 6 i 9.
 28. Staszewski K., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej PTK, „Ziemia” 1968, nr 2.
 29. Trzeciemu Zjazdowi Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w Poznaniu, „Orli Lot” 1929, nr 6.
 30. Węgrzynowicz L., Nasze dziesięciolecie, „Orli Lot” 1929, nr 6.
 31. Wł.Z., Wieczornica, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 32. Wł.Z., Wieczornica, „Orli Lot” 1928, nr 8.
 33. Wł.Z., Chwila ze Zjazdu, „Orli Lot” 1928, nr 6.
 34. Woźnowski M., Koła Krajoznawcze Młodzieży w Polsce. Referat wygłoszony na I. Zjeździe Kół Krajoznawczych Młodzieży w Krakowie dnia 5 czerwca 1927 r., „Orli Lot” 1927, nr 7.
 35. Wystawa i Zjazd w Poznaniu, „Orli Lot” 1928, nr 10.
 36. Zjazd Kół Krajoznawczych Młodzieży, „Ziemia” 1927, nr 13–14.
 37. Zjazd Kół, „Orli Lot” 1928, nr 3.
 38. Zjazd Wileński, „Orli Lot” 1928, nr 5.
 39. Zjazdy, „Wiadomości Geograficzne” 1927, nr 4.
 40. Opracowania
 41. Kitowska M., „Orli Lot” (1920–1939). Z problematyki turystyczno-krajoznawczej edukacji młodzieży szkolnej, w: Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha, Katowice 1996.
 42. Koźmian D., Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (1890–1942), Szczecin 1994.
 43. Magiera E., The formal aspects of the activities conducted by School Students‘ Sightseeing Clubs in the Second Republic of Poland: 1918–1939, „The Journal of History and Education” 2018, no. 3–4.
 44. Stasiak A., Włodarczyk B., Śledzińska J., Wczoraj, dziś i jutro krajoznawstwa, „Parezja” 2017, nr 1.
 45. Staszewski K., Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej PTK, „Ziemia” 1968, nr 2.
 46. Wolter E., Edukacja ekologiczna w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2013.
 47. Wolter E., Wychowanie do postaw ekologicznych na łamach „Bezpłatnego Dodatku do Miesięcznika Krajoznawczego Orli Lot Poświęconego Ochronie Przyrody Wydawanego Nakładem Państwowej rady Ochrony Przyrody”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, nr 1.
 48. Wolter E., Wychowanie ekologiczne w Drugiej Rzeczpospolitej, „Forum Pedagogiczne” 2011, nr 2.
 49. Wróblewska U., Cele i organizacja Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej w okresie międzywojennym, w: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, Lublin 2017.