Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Ratajczak, K. (2020). Nowa monografia z historii szkolnictwa nowożytnego w krajach Rzeczpospolitej: Studia z dziejów edukacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Korony i Litwy, red. K. Puchowski, J. Orzeł, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Wilanów 2019, ss. 301, il. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 289–296. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.14