Treść głównego artykułu

Abstrakt

The aim of this article is to present a historical perspective on intercultural education, contemporary methods of supporting foreign students as well as the role of the teacher and the specific competence required to teach effectively in an intercultural environment. Contemporary methods of support are presented based on the example of good educational practice taking place at “Mieszko” Private Elementary School in Poznań. Actions that can be initiated by a teacher in early education have been divided into four areas: physical, didactic, social and in the classroom. The physical area addresses the issue of school space and activities that help to identify and address students’ difficulties in areas related to senses and coordination. The didactic area represents cultural events designed to entertain and educate; there are also examples of how to equalize educational opportunities among students. The subsequent area, encompassing activities carried out within a class group, show intercultural activities included in the curriculum and indicate which activities may help to control difficult behaviours of children. The social area activities are designed to support students in maintaining meaningful relationships with their peers and collaborating with other organizations that can complement and enrich intercultural formal education.

Słowa kluczowe

foreign language students history of education cultural adaptation teachers’ competence multicultural education early childhood education foreign language students history of education cultural adaptation teachers’ competence multicultural education early childhood education

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Adamczewski, J. ., & Płonka, J. . (2020). Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 151–166. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.9

Referencje

 1. Opracowania
 2. Adamczewski J., The Multicultural School. Analysis of challenges and opportunities based on examples from Vasa Ovningsskola, Bulletin of the History of Education” 2017 (36), s. 79–85. DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.5
 3. Adamczewski J., Architektura szkoły a budowanie relacji interpersonalnych na przykładzie fińskich szkół podstawowych, w: Milczenie szkoły. Szkice o trudach porozumiewania się w przestrzeni szkolnej i akademickiej, red. W. Heller, A. Janiak, M. Kaźmierska, M. Wieczorek, Poznań–Kalisz 2018.
 4. Adamczewski J., Edukacja muzyczna w klasach I–III. Dobre praktyki edukacyjne w fińskich szkołach podstawowych, w: Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, red. A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk, Poznań 2018.
 5. Appelt K., Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, w: Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, Gdańsk 2005.
 6. Bielski J., Nauczyciel doskonały. Kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela, Kraków 2017.
 7. Błeszyńska K., Teoretyczny status edukacji międzykulturowej, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2011, t. 17, s. 39–53. DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2011.17.01.04
 8. Brzezińska A., Jabłoński S., Ziółkowska B., Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. „Edukacja” 2014, nr 2, s. 37–52.
 9. Brzezińska-Hubert M., Olszówka A., Edukacja Międzykulturowa. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 2, Warszawa 2008.
 10. Brzezińska A.I., Appelt K., Tutoring nauczycielski – tutoring rówieśniczy: aspekty etyczne. „Forum Oświatowe” 2013, 2(49), s. 13–29, http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/39 [dostęp: 28.01.2021].
 11. Dąbrowa E., Kompetencje międzykulturowe nauczycieli, w: Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa–Berlin. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli, red. E. Pawlic-Rafałowska, Warszawa 2018, http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/ [dostęp: 28.01.2021].
 12. Dąbrowa E., Budowanie kompetencji międzykulturowych w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i Niemczech (Berlin), w: Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa–Berlin. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli, red. E. Pawlic-Rafałowska, Warszawa 2018, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ [dostęp: 28.01.2021].
 13. Dobrowolska B., Kompetencje nauczycieli a wielokulturowość w świetle badań własnych. „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2012, t. 21, s. 15–33.
 14. Grzybowski P., Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy, Kraków 2012.
 15. Hisem C., Błażejewski W., Edukacja międzykulturowa jako kategoria pedagogiki i subdyscyplina naukowa, w: Edukacja międzykulturowa – idee, koncepcje, inspiracje, red. P. Borza, K. Rejman, W. Błażejewski, B. Rejman, Jarosław 2018.
 16. Kamińska K., Kwiatkowska A., Jesteśmy tacy sami. Sztuka w edukacji międzykulturowej, Warszawa 2009.
 17. Nikitorowicz J., Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej, w: Świat wartości i edukacja międzykulturowa, red. T. Lewowicki E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica, Cieszyn–Warszawa 2003.
 18. Tuan Y., Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.
 19. Akty prawne
 20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dostępne w: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf [dostęp: 20.01.2021].