Treść głównego artykułu

Abstrakt

The major goal of this paper is characterising German education in Legnica in relation to the education of this minority after WWII. Before the second half of the 1950s, Lower Silesia was home to the biggest German diaspora in Poland while Legnica was a significant location on the map of German settlement. In addition, it hosted one of the largest schools with German language; along with a similar institution in Wrocław, it was one of two oldest institutions of this type in Poland. The first part of this paper analyses the social and political situation of the German population in Poland after WWII. The second part describes the characteristics of the diaspora’s education, and the third part discusses the education of the German population in post-war Legnica.

Słowa kluczowe

German minority education of national minorities Polish People’s Republic Legnica German minority education of national minorities Polish People’s Republic Legnica

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szczepański, A. . (2020). Oświata niemiecka w Legnicy po II wojnie światowej. Biuletyn Historii Wychowania, (43), 85–97. https://doi.org/10.14746/bhw.2020.43.5

Referencje

 1. Źródła
 2. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu 1948–1990, sygn. 529, 724.
 3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [1948] 1950–1971, sygn. 475, 476.
 4. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, Urząd Wojewódzki w Legnicy [1948–1973] 1975–1998, sygn. 494.
 5. Opracowania
 6. Browarek T., Ludność niemiecka w polityce państwa polskiego w latach 1945–1989, Lublin 2015.
 7. Browarek T., Szkolnictwo dla ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1989, w: Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj, dziś i jutro, red G. Schiller, Gliwice–Opole 2015.
 8. Browarek T., Szkolnictwo mniejszości niemieckiej w Polsce po II wojnie światowej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2002, nr 3–4.
 9. Gretschel J., Sytuacja powojenna Niemców w Legnicy, w: Gestern, heute, morgen. Wczoraj, dziś, jutro, red. I. Lipman, Wrocław 2014.
 10. Halicka B., The everyday life of children in Polish-German Borderlands during the early postwar period, w: Borderland Studies Meets Child Studies, red. M. Venken, Frankfurt am Mein 2017.
 11. Jankowiak S., Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, Warszawa 2005.
 12. Kowalak C., Kronika Legnicy. Calendarium ważniejszych wydarzeń roku 1946, „Szkice Legnickie” 1971, t. 6.
 13. Kowalak C., Pierwsze dni wolności w Legnicy, „Szkice Legnickie” 1966, t. 3.
 14. Kubasik M, Żak M., Legnica w 1956 roku, Legnica 2017.
 15. Kurasz I., Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku, Kraków 2015.
 16. Madajczyk P., Niemcy polscy 1944–1989, Warszawa 2001.
 17. Maruck M., Śląskie niebo Jürgena Gretschela, Legnica 2018.
 18. Matelski D., Niemcy w Polsce w XX wieku, Warszawa–Poznań 1999.
 19. Ociepka B., Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 1992.
 20. Stepień R., Stępień A., Szkolnictwo niemieckie na Dolnym Śląsku i w Legnicy w latach 1945–1963, „Szkice Legnickie” 2014, t. 25.
 21. Stępień R., Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po II wojnie światowej. Kalendarz ważniejszych wydarzeń, „Szkice Legnickie” 2005, t. 26.
 22. Szczepański A., Wyjazdy etnicznych i autochtonicznych przedstawicieli mniejszości niemieckiej z terenu Polski po II wojnie światowej, w: Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, red. M. Kulesza, Legnica–Łódź 2009.
 23. Techmańska B., Szkolnictwo mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, Łomianki 2019.
 24. Techmańska B., Szkolnictwo mniejszości narodowych w powojennej Legnicy, „Pamięć i Przyszłość” 2014, 2(24).