Treść głównego artykułu

Abstrakt

The article presents Professor Lech Mokrzecki who passed away in July 2021 and was an outstanding expert in the history of education, science and culture of the Old Polish period, a researcher of the history of science in Gdansk in the 16th–18th centuries, the intellectual and artistic culture of Royal Prussia and the early maritime knowledge in former Poland, as well as a researcher of the pre- partition history of historiography and the early history teaching in Poland and other European countries. The authors present his educational and professional path, with special emphasis placed on academic activity and the related achievements. The text also incorporates the Professor’s remarks; as a result, the readers can better understand his approach to the duties of an academic as a researcher, promoter, and a reviewer of the achievements of others.

Słowa kluczowe

Lech Marian Mokrzecki (1935–2021) history of science history of education biographies Lech Marian Mokrzecki (1935–2021) history of science history of education biographies

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Maliszewska , A., & Maliszewski, T. (2023). In memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021). Biuletyn Historii Wychowania, 46, 187–196. https://doi.org/10.14746/bhw.2022.46.13

Referencje

 1. Szlakami przeszłości i czasów współczesnych. Księga ofiarowana Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jego Jubileuszu, red. K. Puchowski, J. Żerko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 2. W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski,
 3. T. Maliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 4. Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80. urodzin, red. R. Grzy- bowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 5. Bartnicka K., Jubileusz Profesora Lecha Mokrzeckiego – laudacja w Dworze Artusa w Gdańsku, czerwiec 2005 roku, w: W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 13–16.
 6. Brodnicki M., Maliszewski T. (oprac.), Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005–2015, w: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80. urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 32–41.
 7. Grzybowski R., Pięćdziesięciolecie gdańskiej historii wychowania, „Biuletyn Historii Wychowania” 2008, t. 24, s. 139–164. DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.12
 8. Grzybowski R., Wspomnienie o Profesorze Lechu Mokrzeckim (ur. 5 kwietnia 1935, zm. 26 lipca 2021), „Rocznik Gdański” 2021, t. 81, s. 370–376.
 9. Maliszewski T. (oprac.), Publikacje Profesora Lecha Mokrzeckiego (lata 1951–2006), w: W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Mo- krzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski,
 10. T. Maliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 27–60. Maliszewski, Z piórem i muzyką przez życie. Profesor Lech Mokrzecki. Rozmowy z Jubilatem, w: W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 385–485. Maliszewski T., Z piórem i muzyką przez życie. Profesor Lech Mokrzecki – rozmów z Mistrzem ciąg dalszy, w: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80. urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 601–637.
 11. Puchowski K., Żerko J., Profesor Lech Marian Mokrzecki – badacz dziejów nauki, kultury i oświaty, w: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu 80. urodzin, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Wydawnictwo Adam Marsza- łek, Toruń 2015, s. 16–27.
 12. Taraszkiewicz J., Kierunki badań w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1953–2001, „Biuletyn Historii Wychowania” 2001, t. 1–2, s. 50–55. DOI: https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.7
 13. Żerko J., Promocje doktorskie w Uniwersytecie w Linköping (Szwecja), „Ars Educandi” 1999, t. 1, s. 181–188.