Pressto.

Nagłowek strony

Cesarstwo Łacińskie w oczach polskich dziejopisów od Jana Długosza do Macieja Stryjkowskiego

Zdzisław Pentek

DOI: https://doi.org/10.14746/bp.2013.20.4

Abstrakt


Until the times of Jan Długosz, Polish historians had not mentioned anything about the Latin Empire. It was Jan Długosz in his Chronicle who gave reliable and even extensive, though fragmentary, and slightly mixed information about it. He presented a summary of it and copied it with some chronological mistakes from Maciej of Miechów. In the second part of the 16th century, this information was repeated by Maciej Stryjkowski in his work: On the Beginnings. Stryjkowski enriched Długosz’s information with new one, coming from an unknown source. The information about the Latin Empire provided by the Polish chroniclers was fragmentary and distorted. The short-lived Latin Empire in the 15th and the 16th century did not deserve any special interest.

Słowa kluczowe


Cesarstwo Łacińskie; Jan Długosz; Maciej Stryjkowski

Pełny tekst:

Bibliografia


Auvray L., Les Régistres de Grégoire IX, t. 2, Paris 1899-1910.

Dlugossi I., Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, t. 6, Varsaviae, 1972.

Gładysz M., Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku, Warszawa, 2002.

Pachymeres G., De Michaele et Andronico Palaeologis. Libri XIII, CSHB, red. B. G. Niebuhr, Bonn, 1853.

Ptolomaei L., Historia ecclesiastica nova, Rerum Italicarum Scriptores, red. L. Muratori, t. 11, Mediolani 1727.

Stryjkowski M., O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojedzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, red. J. Radziszewska, Warszawa, 1978.

Swoboda W., Bizancjum w przekazach Annales Jana Długosza, „Balcanica Posnaniesia” 1989, t. 4, s. 38-41.

Божилов И., Фамилята на Асеневци (1186-1460). Генеалогия и просопография, София 1985.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 125 PDF - 190

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015