State Security of Socialist Republic of Croatia and events in Poland 1980-1982
PDF

Keywords

Socialist Federative Republic of Yugoslavia
Socialist Republic of Croatia
Poland
Solidarity
state of war in Poland
State Security Service of Socialist Republic of Croatia

How to Cite

Barić, N. (2021). State Security of Socialist Republic of Croatia and events in Poland 1980-1982. Balcanica Posnaniensia. Acta Et Studia, 28(2), 117–139. https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.23

Abstract

The Socialist Republic of Croatia, as one of republics of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia, possessed its State Security Service (Služba državne sigurnosti, SDS), equivalent to similar political security services in other communist states. At the Yugoslav level there was also the Federal State Security Service. The State Security of Croatia dealt with both internal and external threats to the communist system and gathered intelligence information. In the early 1980s the State Security of Croatia gathered sizeable amount of information on the events connected with activities of „Solidarity” in the People’s Republic of Poland and the crisis that ultimately led to the imposition of state of war in Poland, as well as reaction to these events in Croatia. The main aim of this paper is to present State Security reports about with Poland in the period between 1980 and 1982.

https://doi.org/10.14746/bp.2021.28.23
PDF

References

Archival sources

Hrvatska, Hrvatski državni arhiv Zagreb, 1561, Služba državne Sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske.

Publications

Akmadža M., Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.–1980., Zagreb–Slavonski Brod 2013.

Paczkowski A., Polja stoljeća povijesti Poljske: 1939. –1989. godine, Zagreb 2001.

Radelić Z., Hrvatska u Jugoslaviji 1945. –1991., od zajedništva do razlaza, Zagreb 2006.

Sokulski M., Sytuacja w Polsce w latach 1978–1981 w dokumentach najwyższych władz jugosłowiańskich, [w:] Świat wobec Solidarności 1980–1989, eds. P. Jaworski, Ł. Kamiński, Warszawa 2013, pp. 185–207.

Sokulski M., Reakcje społeczeństwa jugosłowiańskiego na powstanie i rozwój Solidarności 1980–1981, „Pamięć i Sprawiedliwość, Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej“ 2020, no. 1, pp. 226–251.

Spehnjak K., Cipek T., Disidenti, opozicija i otpor – Hrvatska i Jugoslavija 1945. –1990., „Časopis za suvremenu povijest“ 2007, no. 2, pp. 255–297.