Walory poznawcze kategorii tożsamości społecznej jednostki

Main Article Content

Irena Machaj

Abstrakt

In the article, the author raises the question of what we can get to know or rather what social phenomena we can reach thanks to the studies on the individual’s social identity. The author adopts three essential features of sociological meaning of social identity: concentration on the consciousness part of life, subjective research orientation and the relational character of the individual’s social identity. Cognitive values are presented in the form of explicitly articulated questions, which are posed when we research on the identity of the individual in itself and when it helps to discover the other social phenomena, such as systems of values, mechanisms of the social exclusion-inclusion and mechanisms of the social diversity.


Irena Machaj, Walory poznawcze kategorii tożsamości społecznej jednostki [Cognitive values of the category of the individual’s social identity] edited by E. Smolarkiewicz, J. Kubera, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLIV: Tożsamość i identyfikacje. Propozycje teoretyczne – doświadczenia badawcze [Identity and identifications. Theoretical proposals – research experiences], Poznań 2017, pp. 17-31, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Machaj, I. (1). Walory poznawcze kategorii tożsamości społecznej jednostki. Człowiek I Społeczeństwo, 44, 17-31. https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.2
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Barth F. (1969), Introduction, w: F. Barth (red.), Ethnic Groups and Boundaries, Bergen–Oslo: Universitets Forlaget, London: George Allen and Unwin.
 2. Bauman Z. (1993), Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 2.
 3. Bauman Z. (2005), Konsumując życie, w: A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 4. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 6. Bogunia-Borowska M. (2008), Codzienność życia społecznego – wyzwania dla socjologii XXI wieku, w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 7. Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość, „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Giddens A. (2004), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Golka M. (2006), Czym bywa tożsamość?, w: M. Golka (red.), Kłopoty z tożsamością, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 11. Hechter M. (2015), Od klasy do kultury, w: I. Borowik, J. Mucha (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 2, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 12. Jarymowicz M. (1994), Poznawcza indywiduacja a społeczne identyfikacje: model zależności między odrębnością schematów Ja-My/Inni i gotowością do identyfikowania się z innymi, w: M. Jarymowicz (red.), Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata, Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 13. Kwaśniewski K. (1986), Tożsamość społeczna i kulturowa, „Studia Socjologiczne” nr 3.
 14. Machaj I. (1994), Strukturalne uwarunkowania podmiotowego rozwoju zbiorowości lokalnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 15. Machaj I. (2005), Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Mucha J. (1999), Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości, w: J. Mucha (red.), Kultura dominująca jako kultura obca, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 17. Reykowski J. (1999), Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, w: K. Gawlikowski i in. (red.), Indywidualizm a kolektywizm, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 18. Szacki J. (2004), O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” rok 48, nr 3.
 19. Sztompka P. (1989), Socjologiczna teoria podmiotowości, w: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 20. Sztompka P. (1990), Marksizm a współczesne teorie podmiotowości społecznej, w: W. Kwaśniewicz (red.), Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, Kraków: Wydawnictwo UJ.