Racjonalność zagrana. O pojęciu racjonalności w dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana

Main Article Content

Olga Urban

Abstrakt

This study looks at the sources of the Erving Goffmann’s dramaturgical analysis – humanistic sociology, symbolic interactionism and functionalism. Taking into account the impact of these traditions on Goffman’s analysis, the problem of human rationality is highlighted. The category of management impressions corresponding to the Max Weber’s notion of rationality, which characteristic feature is focusing on achieving the objective by identifying and using optimal means of its realisation. This rationality was called “played” as the rational is the one, who knows how to play as himself effectively, credibly and acceptably to others.


Olga Urban, Racjonalność zagrana. O pojęciu racjonalności w dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana [Played rationality. About the notion of rationality in the dramaturgical analysis by Erving Goffmann], edited by W. Bryl-Roman, „Człowiek i Społeczeństwo” vol. XLIII: Projektowanie w latach 70. [Designing in the 1970s], Poznań 2017, pp. 203-216, Adam Mickiewicz University. Faculty of Social Sciences Press. ISSN 0239-3271.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urban, O. (1). Racjonalność zagrana. O pojęciu racjonalności w dramaturgicznej koncepcji Ervinga Goffmana. Człowiek I Społeczeństwo, 43, 203-216. https://doi.org/10.14746/cis.2017.43.12
Dział
VARIA

Referencje

 1. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Wyd. Instytutu Kultury, Warszawa 1991.
 2. Beckett S., Końcówka, PIW, Warszawa 1986.
 3. Czyżewski M., Wstęp. Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”, w: E. Goffman, Analiza ramowa, Nomos, Kraków 2010.
 4. Fromm E., Niech się stanie człowiek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
 5. Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej, Nomos, Kraków 2001.
 6. Goffman E., Analiza ramowa, Nomos, Kraków 2010.
 7. Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa 1977.
 8. Goffman E., Spotkania, Nomos, Kraków 2010.
 9. Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi, Wyd. Jacek Santorski & Co., Warszawa 1999.
 10. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 11. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
 12. Szewczak W., Oblicza racjonalności, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013.
 13. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
 14. Tittenbrun J., Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1983.
 15. Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.
 16. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002.
 17. Weber M., Pojęcie działania społecznego, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2005.
 18. Zamiara K., Konstrukcja podmiotu w społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity, w: Humanistyka jako autorefleksja kultury, red. K. Zamiara, CIA BOOKS, Poznań 1993/1995.