Pnioki, krzoki i ptoki… projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich

Main Article Content

Ewa Michna

Abstrakt

Ethnic leaders play an increasingly important role in shaping the ethnic ties and functioning of ethnic groups. National and ethnic elites are also advocates of collective identity. They create the criteria of ethnic identity and develop identity constructs. Such constructs are to be the frame for the creation of the individual identity of the members of the group. While formulating identity projects leaders must be in dialogue with the group which they wish to influence. In this paper, I will show the complexity of these processes. In the eighty narratives collected during my research on Silesian ethnic leaders we see individual ways of constructing identity and boundaries of group practices of everyday life (where identity is negotiated and multiple, based on the symbolic resources and categorizations available in the group – the pnioki, krzoki and ptokiof the title), and, on the other hand, identity projects constructed in a more conscious way. The latter are created in the context of identity politics, which my interlocutors lead on behalf of the collective entity (in this case, the Silesian community).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ewa Michna, E. M. (2017). Pnioki, krzoki i ptoki… projekty tożsamościowe liderów organizacji śląskich. Człowiek I Społeczeństwo, 44, 97-110. https://doi.org/10.14746/cis.2017.44.7
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Babiński G. (2005), Tożsamości na pograniczach, w: E. Budakowska (red.), Tożsamość bez granic, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Barth F. (2004), Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bokszański Z. (1997), Stereotypy a kultura, Wrocław: FNP: Leopoldinum.
 4. Bokszański Z. (2005), Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Budakowska E. (2005), Wstęp, w: E. Budakowska(red.), Tożsamość bez granic, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Castells M. (2008), Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Dolińska K. (2009), Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności?, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Gerlich M.G. (2010), „My, prawdziwi Górnoślązacy…”: studium etnologiczne, Warszawa: Wydawnictwo DiG; Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Kijonka J. (2016), Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne, Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski.
 10. Miller D. (2000), Citizenship and National Identity, Cambridge: Polity Press.
 11. Nijakowski L.M. (2002), Dyskursy o Śląsku: kształtowanie śląskiej tożsamości regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 12. Nijakowski L.M. (2004), O procesach narodotwórczych na Śląsku, w: L.M. Nijakowski (red.), Nadciągają Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Nowicka E. (2004), Etniczność w procesie przemian, „Przegląd Polonijny” z. 3(113).
 14. Pnioki, krzoki, ptoki (2016), http: // gryfnie.com/kultura/pnioki-krzoki-ptoki/ [13.09.2016].
 15. Sekuła E.A. (2009), Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią a nacjonalizmem, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 16. Sekuła A.E., Jałowiecki B., Majewski P., Żelazny W. (2012), Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Szmeja M. (2000), Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle badań socjologicznych, Kraków: Universitas.
 18. Szmeja M. (2013), Czy zmiana identyfikacji? Ślązacy we współczesnym społeczeństwie polskim, „Przegląd Polonijny” z. 1(147).
 19. Taylor C. (1996), Źródła współczesnej tożsamości, w: K. Michalski (red.), Tożsamość w czasach zmiany, Kraków: Znak.
 20. Tudzierz Ł. (2016), Kim jesteśmy? Szkic współczesnego młodego Ślązaka, https: // tuudi. net/2015/04/27/kim-jestesmy-szkic-wspolczesnego-mlodego-slazaka/[13.09.2016].
 21. Warmińska K. (2006), Pamięć społeczna w walce o uznanie w społeczeństwie wielokulturowym, w: K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek (red.), Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 22. Warmińska K. (2014), O tożsamości i polityce, „Studia Humanistyczne” AGH, nr 13/3.
 23. Woroniecka G., Załęcki P. (2008), Wprowadzenie, w: M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki (red.), Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 24. Wódz K., Wódz J. (2006), Dimensions of Silesian Identity, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 25. Żelazny W. (2012), Śląskość jest materią w procesie. Cały czas działa, w: A.E. Sekuła, B. Jałowiecki, P. Majewski, W. Żelazny, Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.