„Siła słabych więzi”, czyli (jeszcze raz) o maskującym języku socjologii

Main Article Content

Rafał Drozdowski

Abstrakt

The article concerns on the Mark Granovetter’s concept of the strength of weak ties. The main question is about how it is used in theoretical and ideological disputes of latemodern society today. For some, a society based on weak ties is equivalent of increasing autonomy and individuality, but this is also the relaxation of the most repressive forms of social control. For others, weak social relationships are the evidence of a deep crisis of contemporary societies. The problem is that both, the first and the others speakers are using the term “strength of weak ties” mask the true picture of social reality. The first are blind on the process of society disintegration. Others – ignore the growing importance of social networks and do not appreciate the causal force of “minimal engagement”. The new technologies are able to aggregate these “minimal engagements” into a new powerful instrument of political, social and cultural impact.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drozdowski , R. (2012). „Siła słabych więzi”, czyli (jeszcze raz) o maskującym języku socjologii. Człowiek I Społeczeństwo, 33, 11-20. https://doi.org/10.14746/cis.2012.33.2
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Friedkin N. (1980), A Test of the Structural Features of Granovetter's “Strength of Weak Ties' Theory”, “Social Networks”, nr 2
 2. Granovetter M. (1973), The strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”
 3. Kwiatkowski P. (2004), Paradoks Internetu jako jeden z głównych elementów uzależnienia od Internetu (zjawisko – mechanizm – profilaktyka), [w:] D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Poznań"
 4. Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa
 5. Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław
 6. Olson M. (1965), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge
 7. Putnam R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York
 8. Rivoltella P.C. (2008), From Media Education to Digital Literacy: A Paradigm Change?, [w:] P.C. Rivoltella (red.), Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society, London
 9. Rogers E., Lawrence K. (1981), Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research, New York
 10. Senett R. (2009), Upadek człowieka publicznego, Warszawa
 11. Siciński A. (2002), Styl życia. Kultura. Wybór. Szkice, Warszawa
 12. Ziółkowski M. (2008), Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku XXI wieku, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zieli"ska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli? Zielona Góra