Codzienne i duchowe ścieżki kobiet środkowego Wschodu – Nepalki, Tybetanki i Bhutanki

Main Article Content

Katarzyna Skrzypińska

Abstrakt

Diversity, which is characteristic feature of Middle Asia, attracts attention of tourists, adventures’seekers, scientists and others. It is so fascinating to compare the three countries – such dissimilar as Nepal, Tibet and Bhutan. The article presents everyday and spiritual life of the people and especially women from these countries, on the religious – Hindu and Buddhist – background.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypińska, K. (2012). Codzienne i duchowe ścieżki kobiet środkowego Wschodu – Nepalki, Tybetanki i Bhutanki. Człowiek I Społeczeństwo, 33, 153-176. https://doi.org/10.14746/cis.2012.33.10
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bem S.L. (2000), Męskość, kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk, GWP
 2. Bering J.M. (2010), Instinct of God. New York, Nicholas Brealey Publishing
 3. Bering J.M. (2006), The cognitive psychology of belief in the supernatural. American Scientist, 94, 142-149
 4. Boehm R. (2004), Images of Women In Spirituals Traditions: Role Models for Global Understanding. Canada, Intercultural Action Committee for the Advancement of Women
 5. Chybicka A., Kosakowska-Berezecka N. i Petrus P. (2010), Wielokulturowość w organizacji – wyzwania dla zarządzania, [w:] A.M. Zawadzka (red.), Psychologia zarządzania w organizacjach. Warszawa, PWN
 6. Darewicz K. (2011), Mosuo, królestwo kobiet, „National Geographic”, 3 (138), s. 66-73
 7. Deaux K. i Lewis L.L. (1983), Components of Gender Stereotypes, „Psychological Documents”, 13, 25-83
 8. Deaux K. i Lewis L.L. (1984), Components of Gender Stereotypes: Interrelationships Among
 9. Components and Gender Label, „Journal of Personality and Social Psychology”, 46, 991-1004
 10. Gazeta Wyborcza (2011), Królewski lub w Bhutanie. Wydanie internetowe 13.10.
 11. Greenberg J., Pyszczynski T. i Solomon S. (1986), The causes and consequences of a need for self-esteem: A terror management theory, [w:] R.F. Baumeister (ed.), Public self and private self (pp. 189–212). New York, Springer-Verlag
 12. Griffith J.L. i Griffith M.E. (2008), Odkrywanie duchowo ci w psychoterapii. Kraków, WAM
 13. Grzymała-Moszczyńska H. (2004), Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 14. Guthrie S. (2001), Why Gods? A cognitive theory, [w:] J. Andresen (red.), Religion in mind.
 15. Cognitive Perspectives on Religious Belief, Ritual and Experience. New York, Cambridge University Press
 16. Heszen-Niejodek I. (2003), Wymiar duchowy człowieka a zdrowie, [w:] Z. Juczyński i N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź, Wydawnictwo UŁ)
 17. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 18. Hofstede G., i Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 19. Hood R.W. Jr., Hill P.C. i Spilka B. (2009), Psychology of Religion. New York, Guilford Press
 20. Kalmus M. (2009), Tybet. Legenda i rzeczywistość, Kraków, Bezdroża
 21. Kim R. (2011), Szczęście narodowe brutto. „Wprost”, 23 (1478), dodatek
 22. Koenig H.G. (1994), Religion and hope, [w:] J.S. Levin (red.), Religion in Aging and Health:Theoretical Foundations and Methodological Frontiers, Thousand Oaks, California, Sage Publications, Inc., 18-51
 23. Kosakowska N. (2004), Stereotypy kobiecych I męskich ról społecznych w ocenie dzieci, nastolatków i dorosłych, [w:] Z. Łoś (red.), Psychologia Rozwojowa. Emocje i doświadczenia w rozwoju – filozoficzne i metodologiczne inspiracje, Kraków, UJ
 24. Krok D. (2008), The role of spirituality in coping: Examining the relationships between spiritual dimensions and coping styles. „Mental Health, Religion & Culture”, 11:7, 643-653
 25. Money.pl (2009), Wydanie internetowe, serwis z dnia 13.07
 26. Moskowitz G.B. (2005), Social cognition: Understanding self and others. New York, The Guilford Press
 27. Néel A.D. (2011/1929), Mistycy i magowie Tybetu. Pozna!, Zysk i S-ka
 28. Pommaret F. (2008), Bhutan. Podniebne Królestwo. Kraków, Wydawnictwo m. Ross Z., Le Bas T. i Bell B. (2009), Nepal. Warszawa, Langenscheidt
 29. Saucier G. i Skrzypińska K. (2006), Spiritual But Not Religious? Evidence for Two Independent Dispositions. „Journal of Personality”, 74, 5, 1257-1292
 30. Shweder R.A., Much N., Park L. i Mahapatra M.M. (1997), The 'Big Three' of Morality (Autonomy, Community, Divinity) and the 'Big Three' Explanations of Suffering, [w:] A. Brandt i P. Rozin (red.). Morality and Health, New York, Routledge
 31. Skrzypińska K. (2002), Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia. Kraków, Impuls
 32. Skrzypińska K. (2012), Granice duchowości – perspektywa pierwsza. „Roczniki Psychologiczne”, 1(15) Wirtualna Polska (2011), Serwis z dnia 28.06