Kultura korporacji w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej

Main Article Content

Bożena Klimczak

Abstrakt

The aim of this article is to approach the roots of the corporate culture in the light of New Institutional Economics. The basis of analysis is the concept of four levels of the institutions by O.E. Williamson. The corporate governance is embedded in tradition (level 1) and in formal institutions (level 2). In European civilization tradition means especially – religion, so the American and European corporations culture is connected with religious Christian values. In the first part of the article the traditional, religion embeddedness of economic culture (level 1) is discussed. In the second part of the article two institutional theories of corporate governance (level 3) are discussed: agency theory and transactions costs theory. The connection between level 3 and level 1 as the roots of corporate governance is the transactions cost theory. In the summary the integration between corporate governance and corporate social responsibility is shown.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klimczak , B. (1). Kultura korporacji w perspektywie nowej ekonomii instytucjonalnej. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 133-145. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.10
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Bożena Klimczak , Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland.

Referencje

 1. Andreski S., Maxa Webera olśnienia i pomyłki, przeł. K. Sowa, PWN, Warszawa 1992.
 2. Bowen H., Social Responsibility of the Businessman, Harper & Row, New York 1953.
 3. Clark J.M., The Changing Basis of Economic Responsibility, „Journal of Political Economy” 1916, no. 23.
 4. Commons J.R., The Problems of Correlating Law, Economics and Ethics, „Wisconsin Law Review” 1932-1933, vol. 8, iss. 1.
 5. Fama E.F., Jensen M.C., Separation of Ownership and Control, „Journal of Law and Economics” 1983, vol. XXVI.
 6. Ferguson N., Potęga pieniądza, przeł. T. Kunz, WL, Warszawa 2012.
 7. Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2011.
 8. Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.
 9. Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986.
 10. Knight F., The Ethics of Competition, Transaction Publishers, New Brunswick-London 1997.
 11. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2008.
 12. Lane D.A., Complexity and Innovation Dynamics, [w:] Handbook on the Economic Complexity of Technological Change, ed. C. Antonelli, Edward Elgar, Cheltenham 2011.
 13. Merriam T.W., Ekonomiczne ideały liberalnego chrześcijaństwa, [w:] Religia i ekonomia, przeł. i red. J. Grosfeld, IW PAX, Warszawa 1989.