Homo energeticus. Jednostka – organizacja – kultura

Main Article Content

Leszek Karczewski

Abstrakt

At the beginning of the article, the author focuses his attention on general characteristics of the ideal and the real homo energeticus. Next, the author tries to show the relationship between homo energeticus and different homines: 1. homo teleologicus – the man pursuing his goals, 2. homo sociologicus – a man seeking to meet the needs of affiliation, entering into relationships with others, 3. homo politicus – a man as a social being. In the second part of the article, the author presents homo energeticus in the organization. He discusses pro- and anti-effective organizational cultures (positive and negative cultures), then discusses a human capital model and a sieve model of HRM and their impact on the mental costs incurred by workers in their work environment. There is also indicated the cognitive potential inherent in the typologies of national cultures, such as the typology of G. Hofstede, in relation to the concept of homo energeticus. The author concludes his article with the view that there is a need for further study of the issue and draws a real possibility of integrating this concept in education, particularly to philosophical, ethical, praxiological and business ethics educations. According to the author, the inclusion of the concept into education would contribute to greater reflectivity of individuals in their personal lives, would contribute to more creativeness of employees in organizations, and also contribute to building civil society and the realization of sustainable development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, L. (1). Homo energeticus. Jednostka – organizacja – kultura. Człowiek I Społeczeństwo, 38, 213-232. https://doi.org/10.14746/cis.2014.38.14
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Leszek Karczewski, Politechnika Opolska

Leszek Karczewski, Politechnika Opolska, Wydzial Ekonomii i Zarządzania, Katedra Międzynarodowych
Stosunków Społecznych, ul. L. Waryńskiego 4, 45-047 Opole, Poland.

Referencje

 1. Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994.
 2. Allport G., Jak stajemy się osobowością, [w:] idem, Osobowość i religia, przeł. H. Bartoszewicz, A. Bartkowicz, I. Wyrzykowska, IW PAX, Warszawa 1988.
 3. Bańka J., Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.
 4. Bettger F., Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie, przeł. J. Hołówka, Studio Emka, Warszawa 1993.
 5. Bombała B., Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
 6. Bombała B., Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna, „Prakseologia” 2002, nr 142.
 7. Carnegie D., Jak przestać się martwić i zacząć żyć, Studio Emka, Warszawa b.r.w.
 8. Chappell T., Dusza biznesu, przeł. W. Sadkowski, Studio Emka, Warszawa 1998.
 9. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, przeł. B. Wojciszke, GWP, Gdańsk 1999.
 10. Cooper R.K., Sawaf A., EQ. Inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, przeł. D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 2000.
 11. Dahrendorf R., Homo sociologicus. O historii, znaczeniu i granicach kategorii roli społecznej, przeł. P. Polak, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2005.
 12. Franklin B., Żywot własny, przeł. J. Stawiński, PIW, Warszawa 1960.
 13. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. Śliwa, L. Śliwa, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 14. Gasparski W., Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, [w:] Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, D. Miller, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1999.
 15. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 1996.
 16. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, PWN, Warszawa 2002.
 17. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu, przeł. D. Gostyńska, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 18. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000.
 19. Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 20. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
 21. Karczewski L., Wybrane aspekty wewnętrznego PR w firmach japońskich, „Prakseologia” 2008, nr 148.