Bazy danych w archiwach państwowych. Podstawy prawne i wykorzystanie praktyczne

Main Article Content

Rafał Galuba

Abstrakt

On the XX turning point and the 21st century with important process occurring in the sphere of functioning of the civil service, including the state archival service, there is a transformation to the global information society, of which providing the free flow for information is a base in an electronic form. The development of electronic administration and becoming widespread are standing the on-line documentation new challenges in collecting, taking over, protecting and making archival materials available before the state archival service. He/she requires not only a computer development of infrastructure and giving the essential provisions essential for the appropriate circulation to the on-line documentation, but also preparing authors and archivists for assessing (of classifying and classifying) of on-line documentation. New tasks are standing in the sphere of disseminating archive information in an electronic form. Legal grounds for creating, the protection and correct practical functioning of databases at national archives consist of two types of provisions: 1) general, which constitutional bases are regulating you and civil rights, principles of operation of administration and public institutions and the process of the computerization of the public sector; 2) detailed – of archival law which is resolving principles of archival activity. Databases are playing an important role in the computerization of national archives and disseminating archive information amongst citizens. Still they are essential of action in favour of increasing their effectiveness and the public application as part of the realization of the concept of development of the global information society. Otherwise national archives and their users will be ruled out computer, when existing solutions in implementing electronic administration and managing the on-line documentation will remain on the margin of the worldwide process for the computerization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Galuba, R. (2013). Bazy danych w archiwach państwowych. Podstawy prawne i wykorzystanie praktyczne. Człowiek I Społeczeństwo, 36(2), 193-214. https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.2
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stan prawny na 2 stycznia 2008 roku, Warszawa 2008.
 2. Archiwa. Przepisy prawne (2000-2007), wybór i oprac. R. Galuba, Poznań 2007.
 3. Baniecki A., ISAD (G) – światowy system wielopoziomowego opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” 2005, t. 108.
 4. Beagrie N., Narodowe inicjatywy w zakresie przechowywania cyfrowego, „Archeion” 2004, t. 107.
 5. Janowski W., Archiwa państwowe wobec problemu akt niejawnych, „Teki Archiwalne” 2000, t. 5.
 6. Kantor T., Przepisy kancelaryjno-archiwalne jednostki organizacyjnej wytwarzającej dokumenty elektroniczne, „Archeion” 2004, t. 107.
 7. Ketelaar E., „Cyfrowe życie” w archiwum dla ludzi, „Archeion” 2004, t. 107.
 8. Krochmal J., Zasady uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego, „Archeion” 2002, t. 104.
 9. Kusyk R., Digitalizacja archiwaliów. Dylematy prawne, „Archeion” 2004, t. 107.
 10. Laszuk A., Bazy danych w archiwach państwowych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2-4 września 1997 r., t. I, red. D. Nałęcz, Radom 1997.
 11. Laszuk A., Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” 2004, t. 107.
 12. Laszuk A., System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 70.
 13. Nałęcz D., Archiwa u progu ery informacji – bilans otwarcia, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r., red. D. Nałecz, Toruń 2002.
 14. Nałęcz D., Rekomendacje Rady Europy, „Archeion” 2004, t. 107.
 15. Piątkowski G., Komputeryzacja archiwów państwowych – wybrane problemy, „Teki Archiwalne” 2004, t. 8 (30). Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006, Warszawa 2004.
 16. Rosowska E., Stan opracowania zasobu archiwów państwowych, „Archeion” 2002, t. 104.
 17. Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.
 18. Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.
 19. Schmidt K., Prace przygotowawcze do archiwizacji dokumentów elektronicznych – doświadczenia australijskie i brytyjskie, „Archeion” 2004, t. 107.
 20. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005.
 21. Sylwestrzak W., XML a informatyzacja archiwów. Po co informatyzować archiwa?, „Archeion” 2004, t. 107.
 22. Szaniawski K., Kościelny T., Ustawa o podpisie elektronicznym: komentarz, Kraków 2003.
 23. Taradejna R. i M., Dostęp do informacji publicznej a prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia prywatnego, Toruń 2003.
 24. Wajs H., Archiwa wobec e-rządu i społeczeństwa informacyjnego, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r., red. D. Nałęcz, Toruń 2002.
 25. Wojsyk K., Czy możliwe jest obecnie przygotowanie instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej istnienie dokumentu elektronicznego?, „Archeion” 2004, t. 107.
 26. Wyrozumska E., Elektroniczne oświadczenie woli w ustawie o podpisie elektronicznym i po nowelizacji kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8