Tom 36 Nr 2 (2013): Wizualne bazy danych
Wizualne bazy danych

Spis treści

. .
Spis treści
PDF

ARTYKUŁY

Rafał Galuba
193-214
Bazy danych w archiwach państwowych. Podstawy prawne i wykorzystanie praktyczne
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.2
PDF
Piotr Luczys
215-237
Geowizualne bazy danych a reprodukowanie psychosocjologicznych mitów poznawczych
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.3
PDF
Piotr Werner
239-250
Kreatorzy, gestorzy i internauci – od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.4
PDF
Jarosław Kopeć
251-256
Wizualność Google Search
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.5
PDF
Andrzej Nowak
257-275
Rozproszony ekspert a rozproszona baza danych – blogi sceptyczne, naukowe a struktury wiedzy
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.6
PDF
Waldemar Rapior
277-288
Analiza nawigacyjna: uczestnictwo w kulturze jako tworzenie życia
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.7
PDF
Marianna Michałowska
289-302
Fotografia w pułapce – między bazą danych a narracją
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.8
PDF
Marek Krajewski
303-314
Performatywność baz danych na przykładzie bazy danych wizualnych „Niewidzialne miasto”
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.9
PDF
Rafał Drozdowski
315-325
Unieruchamiająca moc baz danych
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.10
PDF
Michał Podgórski
327-348
Możliwości i ograniczenia ilościowej analizy zawartości baz danych wizualnych. Schemat analizy fotografii zebranych w ramach projektu „Niewidzialne miasto”
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.11
PDF
Jerzy Kaczmarek
349-364
Zastosowanie filmu w projekcie „Niewidzialne miasto”
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.12
PDF
Katarzyna Kalinowska
365-380
Pisanie mikroraportów. Głos w sprawie obrazów i tekstów
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.13
PDF
Waldemar Rapior
381-391
Etnografia widzialności: zdjęcia jako informatorzy
https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.14
PDF