Geowizualne bazy danych a reprodukowanie psychosocjologicznych mitów poznawczych
PDF

Słowa kluczowe

pl

Jak cytować

Luczys, P. . (2013). Geowizualne bazy danych a reprodukowanie psychosocjologicznych mitów poznawczych. Człowiek I Społeczeństwo, 36(2), 215–237. https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.3

Abstrakt

The development of geographic information accompanied by the expansion towards accumulation of the greater and greater amount of geospatial data – initiated the specific theoretical marriage of reflection on objectivizing character of the digital imago mundi and the cognitive relationship between the “state of the world” and the “state of the mind”. Whereby, electronic repositories of “geoevery- kind” data constitute the direct articulation of consciously acquiring and organising spatial data, additionally supported by the evidence of emergence of the new and inspired by “the sciences of cognition” (that is: cognitive psychology, cognitive science, philosophy of the mind, etc.) technological
solutions in this realm. Such a theoretically-technical amalgam of information considerably limits – and being the clue of this paper – the explanatory usefulness of digital spatial data in the sociological analysis and deforms the contemporary state of knowledge regarding spatially-driven collective behaviours, leading to the rise of the mentioned myths.

https://doi.org/10.14746/cis.2013.36.2.3
PDF

Bibliografia

słów o mapach i kartografii, red. J. Drabek, F. Piątkowski, Warszawa 1989. Andrzejewska M. et al., O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, 2007, http://pspe.gridw.pl/movies/O%20partycypacji_spolecznej.pdf [dostęp: 30.11.2012].

Baron-Cohen S., Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 2: Ewolucja i złożone struktury poznawcze, red. A. Klawiter, Warszawa 2009.

Bryant Ch.G.A, Socjologia bez podstaw, [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M.J. Siemek, Warszawa 1992.

Crowley R., gCommerce. How GIS is facilitating modern business, 2006, http://www.ronancrowley.com/NCI/gCommerce.pdf [dostęp: 30.11.2012].

Daniel S., O’Rourke K., Mapping the Database: Trajectories and Perspectives, „Leonardo”2004, no. 4(37), s. 287-296.

Feyerabend P.K., Przeciw metodzie, Wrocław 2001.

Frith Ch., Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat, Warszawa 2011.

Fu P., Sun J., Web GIS: Principles and Applications, Redlands 2010.

Garfinkel H., Racjonalne cechy działalności naukowej i potocznej, [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, t. 1, red. E. Mokrzycki, Warszawa 1984.

Gałdzicki J., hasło: „geoportal”, 2010, http://ptip.org.pl/ [dostęp: 30.11.2012].

Gałdzicki J., hasło: „metadane”, 2010, http://ptip.org.pl/ [dostęp: 30.11.2012].

Gałdzicki J., hasło: „usługi danych przestrzennych”, 2010, http://ptip.org.pl/ [dostęp: 30.11.2012].

Gilson O., Silva N., Grant P.W., Chen M., From Web Data to Visualization via Ontology Mapping, „Computer Graphics Forum” 2008, no. 3(27), s. 959-966.

Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków 2010.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., Obszary zastosowań, Warszawa 2007.

Griswold W.G., Yuan J.J., Kato Y., Exploiting the Map Metaphor in a Tool for Software Evolution, [w:] ICSE ‘01 Proceedings of the 23rd International Conference on Software Engineering, ed. H.A. Müller, Washington 2001, s. 265-274

Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2008.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa 1999.

Ittelson W.H., Environmental Perception and Urban Experience, „Environment and Behavior” 1978, no. 2(10), s. 193-213.

Ittelson W.H., Visual Space Perception, New York 1960.

Kimura D., Płeći poznanie, Warszawa 2006.

Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego, Warszawa 2011.

Klawiter A., Wprowadzenie, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne, t. 1: Emocje, percepcja, świadomość, red. A. Klawiter, Warszawa 2008.

Klawiter A., Wstęp do kognitywistyki. Wykład siódmy, http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/wstep-wyklad7-2010.pdf [dostęp: 30.11.2012].

Kozak J., GIS jako nowe narzędzie badań geograficznych: czy tylko?, „Alma Mater” 2006, nr 85, s. 22-24.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., GIS. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Medyńska-Gulij B., Kartografia i geowizualizacja, Warszawa 2011.

Miękowski M., Obliczeniowe teorie świadomości, „Analiza i Egzystencja” 2010, nr 11, s. 133-154.

Miękowski M., Poczobut R., Wprowadzenie, [w:] Przewodnik po filozofii umysłu, red. M. Miękowski, R. Poczobut, Kraków 2012.

Moir A., Jessel D., Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, Warszawa 2009.

Nawratek K., Ideologie w przestrzeni. Próby demistyfikacji, Kraków 2005.

Osowski F., Brokman L., Elementy kartografii. Redagowanie i reprodukcja map, Warszawa 1984.

Penrose R., Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, Poznań 2000.

Penrose R., Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Warszawa 2000.

Przewłocki S., Geomatyka, Warszawa 2009.

Robinson A., Sale R., Morrison J., Podstawy kartografii, Warszawa 1988.

Saliszczew K.A., Kartografia ogólna, Warszawa 2003.

Searle J.R., Umysł na nowo odkryty, Warszawa 1999.

Sui D.Z., Goodchild M.F., GIS as Media?, „International Journal of Geographical Information Science” 2001, no. 5(15), s. 387-390.

Weber M., Racjonalność, władza, odczarowanie, Poznań 2011.

Winkielman P., Niedenthal P.M., Ucieleśniony emocjonalny umysł społeczny, [w:] Psychologia poznania społecznego, red. M. Kossowska, M. Kofta, Warszawa 2009.

http://opensourcegis.org/ [dostęp: 30.11.2012].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Geotagging [dostęp: 30.11.2012].

http://www.intergraph.com/sgi/products/default.aspx [dostęp: 30.11.2012].

http://www.mapofstrange.com/ [dostęp: 30.11.2012].

http://www.popcrunch.com/22-unexplainable-mysteries-spotted-on-google-maps/?img=162445 [dostęp: 30.11.2012].

http://www.youtube.com/watch?v=7rGOj8TSHH4 [dostęp: 30.11.2012].

http://www.youtube.com/watch?v=ucFLFKOC_b8 [dostęp: 30.11.2012].