Wprowadzenie

Main Article Content

Mariusz Baranowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baranowski, M. (2015). Wprowadzenie. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 7. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.1
Dział
WSTĘP

Referencje

 1. Baranowski M., Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci, w: M. Baranowski, B. Mika (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Poznań 2012.
 2. Baranowski M. Apropriacja szans życiowych w kapitalizmie informacyjnym, w: K. Podemski (red.), Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, Poznań 2009.
 3. Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004.
 4. Bryant Ch.G.A., Socjologia bez podstaw, w: H. Kozakiewicz i in. (red.), Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią, Warszawa 1992.
 5. Castells M., Himanen P. Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Warszawa 2009.
 6. Castells M., Toward a Sociology of the Network Society, „Contemporary Sociology” 29 (5)/2000.
 7. Dijk J.A.M.G. van, The Network Society. Social Aspects of New Media, London 2006.
 8. Graszewicz M., Lewiński D., Co to jest społeczeństwo sieciowe i dlaczego nie istnieje?, „Nowo Media” 1/2010.
 9. Howard P.N., Network Ethnography and the Hypermedia Organization: New Media, New Organizations, New Methods, „New Media & Society” 4 (4)/2002.
 10. Kerr A., Kücklich J., Brereton P., New Media – New Pleasures?, „International Journal of Cultural Studies” 9 (1)/2006.
 11. Krzysztofek K., Zwrot cyfrowy: ku pracy rozproszonej, w: A. Radomski, R. Bomba (red.), Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet – nowe media – kultura 2.0, Lublin 2013.
 12. Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K. (red.), New Media: A Critical Introduction, London 2003.
 13. Ratajczak-Mrozek M., Istota podejścia sieciowego, „Przegląd Organizacji” 4/2009.
 14. Schweitzer F., Fagiolo G., Sornette D., Vega-Redondo F., Vespignani A., White D.R.., Economic Networks: The New Challenges, „Science” 325/2009.
 15. Tittenbrun J., Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań 2014.