Tom 40 (2015): Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego
Funkcjonalne i dysfunkcjonalne aspekty społeczeństwa sieciowego

redakcja naukowa Mariusz Baranowski