Nadzorować i kształtować. Wymiary społeczeństwa sieciowego

Main Article Content

Mariusz Baranowski
Piotr Luczys

Abstrakt

The purpose of this article is to show the different possibilities of applying supervision in the network society, which seems to be particularly susceptible to these types of practices. The scope and forms of social control in the dimension of the network will be discussed at both the level of individual applications of the generally available tools, as well as at the more sophisticated system of specialized programs. Apart from the perspective of surveillance in terms of advanced technology, the possible defensive tendencies also will be presented.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baranowski, M., & Luczys, P. (1). Nadzorować i kształtować. Wymiary społeczeństwa sieciowego. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 13-27. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.2
Dział
ARTYKUŁY
Biogram autora

Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-569 Poznań, Poland,

The purpose of this article is to show the different possibilities of applying supervision in the network society, which seems to be particularly susceptible to these types of practices. The scope and forms of social control in the dimension of the network will be discussed at both the level of individual applications of the generally available tools, as well as at the more sophisticated system of specialized programs. Apart from the perspective of surveillance in terms of advanced technology, the possible defensive tendencies also will be presented.

Referencje

 1. Ball P., Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, Kraków 2007.
 2. Baranowski M., Przyczynek do krytyki społeczeństwa sieciowego: od sieci społecznych do sieci wszystkich sieci, w: M. Baranowski, B. Mika (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Poznań 2012.
 3. Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja: rozmowy, Kraków 2013.
 4. Castells M., Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu, Warszawa 2013.
 5. Castells M., Władza komunikacji, Warszawa 2013.
 6. Drake W.J., Wilson E.J. III, Governing Global Electronic Networks. International Perspectives on Policy and Power, London – Cambridge 2008.
 7. Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady z Collège de France 1977/1978, Warszawa 2010.
 8. Foucault M., Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, Warszawa 2012.
 9. Foucault M., Rządzenie żywymi. Wykłady z Collège de France 1979/1980, Warszawa 2014.
 10. Fuchs Ch., Transnational Space and the „Network Society”, „21st Century Society” 1 (2)/2007.
 11. Gleick J., Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Kraków 2012.
 12. Gleick J., Szybciej. Przyspieszenie niemal wszystkiego, Poznań 2003.
 13. Hobbes T., Lewiatan, Warszawa 2005.
 14. Jonscher Ch., Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?, Warszawa 2001.
 15. Kisielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika. Podsumowanie przedsięwzięcia naukowego, Warszawa 2011.
 16. Lievrouw L.A., Media alternatywne i zaangażowane społecznie, Warszawa 2012.
 17. Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
 18. Manzo G., Analytical sociology. Actions and networks, Hoboken 2014.
 19. McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001.
 20. Moore W., Futurecities – the survival of the fastest, Institute of Directors, http://www.iod.com/~/media/Documents/PDFs/Influencing/Big%20Picture/BP%202012/futurecitiesthesurvivalofthefastestdec12.pdf [16.12.2014].
 21. Mucha J., Müller K., Ralfa Dahrendorfa konfliktowa wizja społeczeństwa. Wprowadzenie do Klas i konfliktu klasowego w społeczeństwie przemysłowym, w: R. Dahrendorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2008.
 22. Nawratek K., Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Warszawa 2012.
 23. Ramonet I., Wszyscy jesteśmy pod lupą, „Le Monde Diplomatique”, http://monde-diplomatique.pl/LMD100/index.php?id=1_3 [16.12.2014].
 24. Report on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN [16.12.2014].
 25. Strange N., Zasłona dymna. Jak naginać fakty i liczby do swoich potrzeb, Gliwice 2008.
 26. Surowiecki J., Mądrość tłumu. Większość ma rację w ekonomii, biznesie i polityce, Gliwice 2010.
 27. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 28. Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, Warszawa 1961.
 29. http://bugmenot.com/ [16.12.2014].
 30. http://cryptome.org/ [16.12.2014].
 31. http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/afera;prism;merkel;podsluchiwanie;przyjaciol;tak;byc;nie;moze,109,0,1338989.html [16.12.2014].
 32. http://www.itsinternational.com/categories/detection-monitoring-machine-vision/features/growth-of-anpr-applications-for-enforcement-tolling-and-more/ [16.12.2014].
 33. https://wikileaks.org/ [16.12.2014].
 34. https://www.kickstarter.com/projects/martinkallstrom/memoto-lifelogging-camera [16.12.2014].
 35. https://www.mozilla.org/pl/lightbeam/ [16.12.2014].