Zdrowie i choroba w Sieci – o przejawach i konsekwencjach popularyzacji wiedzy medycznej w Internecie

Main Article Content

Magdalena Wieczorkowska

Abstrakt

The article describes the process of the medicalization of cyberspace. The first part of the article depicts the process of medicalization itself and within its frames cybermedicalization is presented. The second part characterizes the medicalization of cyberspace through its aspects and main dimensions: medical portals, virtual health communities, health promotion in cyberspace, illegal medicines and organs trafficking, and the advertising of drugs and medical products in the net and cyberchondria. The last part shows the main consequences of this phenomena.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorkowska, M. (2015). Zdrowie i choroba w Sieci – o przejawach i konsekwencjach popularyzacji wiedzy medycznej w Internecie. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 137-155. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.9
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Abraham J., Evolving sociological analyses of „pharmaceuticalisation”: A response to Williams, Martin and Gabe, „Sociology of Health and Illness” 33 (5)/ 2011.
 2. Andreassen H.K., Bujnowska-Fedak M.M., Chronaki C.E., Dumitru R.C., Pudule I., Santana S., Voss H., Wynn R., European citizens’ use of E-health services: A study of seven countries, „BMC Public Health” 7 (53)/2007, http://www.biomedcentral.com/1471-2458/7/53 [15.06.2015].
 3. Bird Ch.E., Conrad P., Fremont A.M. (red.), Handbook of Medical Sociology, Upper Saddle River 2000.
 4. Conrad P., Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology” 18/1992.
 5. Conrad P., The Medicalization of Society. On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore 2007.
 6. Conrad P., The Shifting Engines of Medicalization, „Journal of Health and Social Behavior” 46/2005.
 7. Davis J.E., How Medicalization Lost Its Way, „Society” 43 (6)/2006.
 8. Dobrogowska-Schlebusch E., Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie jako zadanie dla bibliotek, „Biuletyn EBIB” 3/2007, http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_schlebusch [2.04.2014].
 9. Doroszewska A., Wpływ Internetu na zachowania w zdrowiu i chorobie, w: K. Popielski,
 10. M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin 2010.
 11. Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, Warszawa 1993.
 12. Garapich A., Internet a decyzje zakupowe – rola Internetu w procesie zakupu leków i preparatów zdrowotnych, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2012, http://www.pbi.org.pl/ [15.06.2015].
 13. Glapik E., Nielegalne leki z internetowej apteki, „Gazeta Prawna” 20.11.2013, http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/747142,nielegalne-leki-z-internetowej-apteki.html [7.06.2014].
 14. Grabowski M., Medyczny Internet, w: R. Rudowski (red.), Informatyka medyczna, Warszawa 2003.
 15. Guttman G., Ciemna strona rynku leków „bez recepty”, Magazyn Partnerów Polskiej Grupy Farmaceutycznej, http://bez-recepty.pgf.com.pl/index.php?co=artyk&id_artyk=1699 [7.06.2014].
 16. Handel organami ludzkimi w Internecie, http://www.cyberprzestepczosc.info/handel_ludzkimi_organami_w_internecie.html [7.06.2014].
 17. Internetowe serwisy o zdrowiu: zawartość, popularność, profil użytkowników, poszukiwane
 18. informacje, Polskie Badania Internetu, marzec 2011, http://pbi.org.pl/raporty/zdrowieserwisy.pdf [18.04.2014].
 19. Lemke T., Biopolityka, Warszawa 2010.
 20. Miah A., Rich E., Medicalization of Cyberspace, New York 2009.
 21. Nettleton S., Women and the New Paradigm of Health and Medicine, „Critical Social Policy” 16 (3)/1996.
 22. Nowacki R., Reklama. Podręcznik, Warszawa 2006.
 23. Poitras G., Meredith L., Ethical Transparency and Economic Medicalization, „Journal of Business Ethics” 86/2009.
 24. Puchalski K., Kryteria zdrowia w świadomości potocznej, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna” 1 (1-2)/1994.
 25. Reklama leków, paraleków i preparatów witaminowych, Federacja Konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ [9.12.2005].
 26. Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.
 27. Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008.
 28. White R.W., Horvitz E., Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search, 2008, http://research.microsoft.com/pubs/76529/TR-2008-178.pdf [2.02.2010].
 29. Wieczorkowska M., Medykalizacja społeczeństwa w socjologii amerykańskiej, „Przegląd Socjologiczny” 61 (2)/2012.
 30. Williams S.J., Martin P., Gabe J., The pharmaceuticalisation of society? A framework for analysis, „Journal of Health and Illness” 33 (5)/2011.
 31. http://chorujena.pl/
 32. http://medtube.pl/
 33. http://nasze-choroby.pl/
 34. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/
 35. http://www.hon.ch/
 36. http://www.ilekarze.pl/
 37. http://www.medserwis.pl/
 38. http://www.pfm.pl/
 39. www.fashionablediseases.info
 40. www.hazardzisci.org
 41. www.oncochat.org
 42. www.onet.pl/styl/zdrowie/
 43. www.pastylka.pl
 44. www.weightwatchers.com