Moda i hipsterstwo. Hierarchie statusu we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym

Main Article Content

Łukasz Iwasiński

Abstrakt

Consumption in sociology is often considered a manifestation of status. According to Pierre Bourdieu, individuals determined by habitus and class dispositions, by consuming certain goods and the style of consumption, consciously or not, demonstrate their status. Bourdieu recognized the uniform hierarchy of status derived from a class structure. Today, this perspective is contested. It is difficult to reconcile it with theories stating class dehierarchization and individualization of society, especially with postmodern concepts. This does not mean that consumer behaviors lost its distinctive function. However, the criteria of distinction (and therefore the source of the status hierarchy) do not necessarily have a class background. In today’s world they are more relativized, more ephemeral and determined by cultural factors. The article examines the source of the status hierarchy in contemporary consumer societies, indicating the role of fashion and the phenomenon of “hip” (“cool”).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Iwasiński, Łukasz. (2015). Moda i hipsterstwo. Hierarchie statusu we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 177-195. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.11
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bauman Z., Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, w: idem, Cykl wykładów dziekańskich: Gospodarka i społeczeństwo, Łódź 2007.
 2. Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998.
 3. Bosacka K., Bracia od czekolady i siostry od sera, „Wysokie Obcasy” z 12.07.2009 r., http:// www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,80530,6806589.html [10.11.2014].
 4. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 5. Bronakowski H., Rynek – marketing dóbr i usług ekologicznych, Białystok 1997.
 6. Brooks D., Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There, New York 2000.
 7. Burgiel A., Psychospołeczne prawidłowości zachowania się konsumentów, w: E. Kieżel (red.), Rynkowe zachowania konsumentów, Katowice 2000.
 8. Bylok F., Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Częstochowa 2005.
 9. Bywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, Warszawa 2002.
 10. Domagalska K., Ekolodzy schodzą z drzew, „Wysokie Obcasy” z 7.13.2010 r., http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcas /1,80530,8116701,Ekolodzy_schodza_z_drzew.html [10.11.2014].
 11. Domański H., Prestiż, Toruń 2012.
 12. Fletcher D., Hipster, „Time” z 29.07.2009 r., http://www.time.com/time/arts/article/0,8599,1913220,00.html [10.11.2014].
 13. Frank T., Alternative to what?, T. Frank, M. Weiland (red.), Commodify Your Dissent, New York 1997.
 14. Frank T., The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism, Chicago 1998.
 15. Gladwell M., The Coolhunt, „The New Yorker” z 17.03.1997 r.
 16. Haddow D., Hipster: The Dead End of Western Civilization, „Adbusters” z 29.08.2008 r., http://www.adbusters.org/magazine/79/hipster.html?page=134 [10.11.2014].
 17. Heath J., The structure of hip consumerism, „Philosophy & Social Criticism” 27 (6)/2001.
 18. Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć, Warszawa 2010.
 19. Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji, Warszawa 2000.
 20. Jawłowska A., Tożsamość na sprzedaż, w: A. Jawłowska (red.), Wokół problemów tożsamości, Warszawa 2001.
 21. Kotler Ph., Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994.
 22. Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, „Kultura i Społeczeństwo” 3/1997.
 23. Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2005.
 24. Lorentzen C., Why the hipster must die, „Time Out New York” z 29.05.2007 r., http://newyork.timeout.com/things-to-do/this-week-in-new-york/8355/why-the-hipster-must-die [10.11.2014].
 25. Makarenko V., Tajne służby kapitalizmu, Kraków 2008.
 26. McCracken G., Who killed the cool hunter?, 2006, http://cultureby.com/2006/06/who_killed_the_.html [10.11.2014].
 27. Miller G., Teoria szpanu. Seks ewolucja i zachowanie klienta, Warszawa 2010.
 28. Nacher A., Rubieże kultury popularnej, Kraków 2012.
 29. Neale A., (Nie)przyjemności zielonego konsumeryzmu, w: K. Romaniszyn (red.), Nowa droga do zniewolenia. O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Kraków 2011.
 30. Pietrowicz K., Nasze gadżety codzienne albo o płynności symboli statusu, w: T. Szlendak,
 31. K. Pietrowicz (red.), Na pokaz – o konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, Toruń 2004.
 32. Pomykalski A., Innowacje, Łódź 2001.
 33. Roszak T., The Making of A Counter Culture, Berkeley 1995.
 34. Seabrook J., Nobrow – The Culture of Marketing, the Marketing of Culture, New York 2001.
 35. Siuda P., Cool czy nie cool, czyli jaka jest amerykańska kultura popularna? Sprawozdanie z konferencji naukowej „Is It ‘Cause It’s Cool? Affective Encounters with American Culture”, Salzburg, 4-6 listopada 2011, „Studia Medioznawcze” 2 (49)/2012.
 36. Sontag S., Notatki o kampie, „Literatura na Świecie” 9/1979.
 37. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008. http://edunews.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=904&Itemid=16 [10.11.2014].
 38. http://m.lodz.gazeta.pl/lodz/1,106512,13565071,Czy_Lodz_jest_hipsterem_miast_.html [10.11.2014].
 39. http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Hipster [10.11.2014].
 40. http://www.facebook.com/lodz.hipsterem.miast [10.11.2014].
 41. http://www.firma.egospodarka.pl/43423,Czy-zywnosc-ekologiczna-rozni-sie-od-zwyklej,1,11,1.html [10.11.2014].
 42. http://www.jolankom.pl.tl/ [10.11.2014].
 43. http://www.organicmarket.pl/spoka.html [10.11.2014].
 44. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=deck [10.11.2014].
 45. http://www.zielonebiuro.com/ [10.11.2014].