Internet czy świat realny. Gdzie według użytkowników Sieci naprawdę toczy się życie?

Main Article Content

Anna Kęsicka

Abstrakt

The article compares the relations between people on the Internet and the real world. It presents a historical outline of the development of these relations on the Internet with a special focus on the analysis of the demographic profile of the Internet users at the beginning of the Internet and in 2014. The article is based on a body of research that was carried out by both subjects monitoring the Internet market and the author. While discussing the development of the Internet, the author uses the diffusion of information theory developed by Everett Rogers and refers to earlier theories explaining relations on the Internet.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Anna Kęsicka, A. K. (2015). Internet czy świat realny. Gdzie według użytkowników Sieci naprawdę toczy się życie?. Człowiek I Społeczeństwo, 40, 87-101. https://doi.org/10.14746/cis.2015.40.6
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Abbate J., Inventing the Internet, Cambridge, Mass. 2000.
 2. Amichai-Hamburger Y., Wainapel G., Fox S., On the Internet no one knows I’m an introvert: Extroversion, neuroticism an Internet interaction, „CyberPsychology & Behavior” 5/2002.
 3. Bargh J.A., McKenna K.Y, The Internet and Social Life, http://www.yale.edu/acmelab/articles/Internet_and_Social_Life.pdf [2.07.2014].
 4. Branicki W., Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość, w: M. Szpunar (red.), Paradoksy Internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, Toruń 2011.
 5. Castells M., Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 6. Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa 2010.
 7. Fundacja Orange, Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, 2013, www.fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html%3Fhash%3Dcd40321c56fa9cf63fa3f577e3bed3b6+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl [26.06.2014].
 8. Granovetter M.S., The strength of Weak Ties, „American Journal of Sociology” 78/1973.
 9. Internet 2006, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2006/Gemius_SA_Internet_2006.pdf [29.06.2014].
 10. Jackowski B., Nobel czy dżinsy, w: A. Horodeński, P. Fuglewicz (red.), Zapiski na balonie. Świat w oczach informatyków, Poznań 2003.
 11. Już 19,4 miliona Polaków korzysta z Internetu. Zyskuje YouTube, w dół Allegro, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/juz-19-4-mln-polakow-korzysta-z-Internetu-zyskujeyoutube-w-dol-allegro [1.07.2014].
 12. Mazurek P., Anatomia internetowej anonimowości, w: A. Nowak, D. Batorski, M. Marody (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.
 13. McKenna K.Y., Bargh J.A., Plan 9 from cyberspace: the implications of the Internet for personality and social psychology, „Personality and Social Psychology Review” 4/2000.
 14. McKenna K.Y.,Bargh J.A., Coming out in the age of the Internet: Identity „demarginalization” through virtual group participation, „Journal of Personality and Social Psychology” 75/1998.
 15. Najpopularniejsze serwisy tematyczne w kwietniu 2014, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najpopularniejsze-serwisy-tematyczne-w-kwietniu-2014-roku [3.07.2014].
 16. Pigułki, http://ftp.icm.edu.pl/packages/pigulki/ [3.07.2014].
 17. Polacy i komputery, CBOS, Warszawa 1997, http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1769 [3.07.2014].
 18. Polska reklama w br. w górę o 1,8 proc., globalnie o 5,5 proc. (analiza), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/2-4-mld-zl-na-polska-reklame-internetowa-w-2013-r-mocno-wgore-mobile-social-media-i-wideo [1.07.2014].
 19. Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, http://www.marcprensky.com/writing/
 20. Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf[2.07.2014].
 21. Rainie L., Wellman B., Networked. The new social operating system, Cambridge, Mass. 2012.
 22. Rogers E., Diffusion of innovations, http://web.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm [1.07.2014].
 23. Rozporządzenie określające zasady organizowania pracowni internetowych w szkołach, http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-2243-2-projekt_pracownie_komputerowe_dla_szkol.pdf; https://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/RAPORTY/
 24. RAPORT_pracownie_komputerowe_2011.pdf [29.06.2014].
 25. Rubin Z., Disclosing oneself to a stranger: reciprocity and its limits, „Journal of Experimental Social” 11/1975.
 26. Qian Hua H., Scott C.R., Anonymity and self-disclosure on weblogs, „Journal od Computer Mediated Communication” 12/2007.
 27. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.
 28. Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, Warszawa 2008.
 29. Wellman B., Gulia M., Net Surfers don’t Ride Alone: Virtual Communities as Communities, http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/wp-content/uploads/2012/05/Net-Surfers-Dont-
 30. Ride-Alone-Virtual-Community-as-Community.pdf [3.07.2014].
 31. Zainteresowania polskich internautów, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2006/Gemius%20SA_Zainteresowania_polskich_internautow_raport.pdf [29.06.2014].