O filozofii. Krótkie studium metafilozoficzne

Main Article Content

Ryszard Kleszcz

Abstrakt

The study is devoted to the general characteristics of philosophy. So it has a metaphilosophical character. This characteristic, however, is not a descriptive presentation of what philosophical authors (philosophers, both ancient and modern) think about the subject of their research. In the author’s view, this study is a proposal to understand philosophy, its methods, and its relationship to science and worldview. The role of logic in the philosopher’s work is emphasized, but at the same time it is considered indispensable for a specifically understood speculative element.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kleszcz, R. (2022). O filozofii. Krótkie studium metafilozoficzne. Człowiek I Społeczeństwo, 53, 65-85. https://doi.org/10.14746/cis.2022.53.4
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Austin, J.L. (1977). Jestem niewinny, tłum. H. Rosnerowa. Znak, 276(6), 667–696.
 2. Austin, J.L. (1993). Prośba o wybaczenie. W: idem, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne (ss. 234–273), tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Ayer, A.J. (1936). Language, Truth and Logic. London: Victor Gollancz.
 4. Ayer, A.J. (red.). (1959). Logical Positivism. New York: Free Press.
 5. Bocheński, J.M. (1985). Filozofia a światopogląd. Znak, 37(366), 3–17.
 6. Bocheński, J.M. (1990). Logika religii. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 7. Bocheński, J.M. (1993a). O światopoglądzie. W: idem, Sens życia i inne eseje (ss. 163–171). Kraków: Philed.
 8. Bocheński, J.M. (1993b). Światopogląd a filozofia. W: idem, Sens życia i inne eseje (ss. 172–188). Kraków: Philed.
 9. Broad, Ch.D. (1924). Critical and Speculative Philosophy: Personal Statements. W: J.H. Muirhead (red.), Contemporary British Philosophy (ss. 77–100), First series. London: G. Allen & Unwin.
 10. Carnap, R. (1932/1959). Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache. Erkenntnis, 2, 219–241, przekład angielski: The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language. W: A.J. Ayer (red.). (1959). Logical Positivism (ss. 60–81). New York: Free Press.
 11. Czeżowski, T. (2004). O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 12. Dilthey, W. (1987). O istocie filozofii i inne pisma, tłum. E. Paczkowska-Łagowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Ducasse, C.J. (1941). Philosophy as a Science: Its Matter and Its Method. New York: Oskar Piest.
 14. Haack, S. (1978). Philosophy of Logics. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Ingarden, R. (1922). Spór o istotę filozofii. Przegląd Warszawski, 4(2), 161–172.
 16. Jaspers, K. (2000). Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz. Wrocław: Siedmioróg.
 17. Kleszcz, R. (2003). Co to jest filozofia? Ruch Filozoficzny, 60(4), 527–531.
 18. Kleszcz, R. (2013). Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 19. Kleszcz, R. (2019). P. F. Strawson a Poppera krytyka filozofii lingwistycznej. Przegląd
 20. Filozoficzny. Nowa Seria, 4(112), 113–130.
 21. Kleszcz, R. (2020a). Profile metafilozoficzne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Kleszcz, R. (2020b). Roman Ingarden i dyskusje metafilozoficzne. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 29(4), 103–122.
 23. Kleszcz, R. (2021). Logika, metafilozofia, filozofia religii. Siedem studiów filozoficznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Kołakowski, L. (1967). Kultura i fetysze. Warszawa: PIW.
 25. Lazerowitz, M. (1942). [nota recenzyjna]. Mind, 60(203), 284–287.
 26. Moore, G.E. (1967). Z głównych zagadnień filozofii, tłum. Cz. Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 27. Passmore, J. (1961). Philosophical Reasoning. New York: Charles Scribner’s Sons.
 28. Perzanowski, J. (1989). Przedmowa. W: J. Perzanowski (red.), Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii (ss. 5–12). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 29. Piwowarczyk, M. (2008). Bóg i stawanie się. Problem relacji świat – Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 30. Putnam, H. (1998). Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 31. Russell, B. (2000). Nasza wiedza o świecie zewnętrznym jako pole badań dla metody naukowej w filozofii, tłum. T. Baszniak. Warszawa: Aletheia.
 32. Ryle, G. (1953). Ordinary Language. The Philosophical Review, 62(2), 167–186.
 33. Ryle, G. (1964). Dilemmas. Cambridge: Cambridge University Press.
 34. Strawson, P.F. (1969). Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. London: Methuen.
 35. Strawson, P.F. (1980). Indywidua. Próba metafizyki opisowej, tłum. B. Chwedeńczuk. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 36. Strawson, P.T. (1994). Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, tłum. A. Grobler. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 37. Szubka, T. (1995). Metafizyka analityczna P. F. Strawsona. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 38. Szubka, T. (red.). (1995). Metafizyka w filozofii analitycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 39. Szubka, T. (2000). Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 40. Whitehead, A.N. (2020). Przygody idei, tłum. M. Piwowarczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 41. Wolniewicz, B. (1993). Filozofia i wartości I. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.
 42. Wolniewicz, B. (2003). Filozofia i wartości III. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.