Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa
PDF

Słowa kluczowe

science
religion
natural philosophy
dialogue between science and religion

Jak cytować

Leciejewski, S. (2022). Dialog religii z nauką wyzwaniem dla chrześcijaństwa. Człowiek I Społeczeństwo, 54, 33–48. https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.3

Abstrakt

Source literature lists several versions of creationism as well as numerous manners of understand- ing evolutionism. Creationist views may be limited to four basic ones: fundamentalist creationism, creation science, intelligent design and evolutionary creationism. In my article I will justify which of these versions of creationism may be considered as dialoguing with science, and which of them turn out, to a greater or lesser degree, unable to enter into this dialogue. I will answer the question how creationism should be understood in order for it to be able to engage in a debate with modern science. In other words, the central question of this article will be: how is the dialogue between religion (creationism) and science (evolutionism) feasible?

https://doi.org/10.14746/cis.2022.54.3
PDF

Bibliografia

Barbour, I.G. (1988). Ways of Relaring Science and Theology. W: R.J. Russell, W.R. Stoeger, G.V. Coyne (red.), Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest for Under- standing (ss. 21–48). Vatican: Vatican Observatory.

Brzegowy, T. (2010). Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie. Egzegeza. Teologia. Tarnów: Biblos.

Crane, T. (2019). Sens wiary. Religia z punktu widzenia ateisty. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Dawkins, R., Dennett, D.C., Harris, S., Hitchens, Ch. (2019). Czterej jeźdźcy Apokalipsy. Jak zaczęła się ateistyczna rewolucja. Stare Groszki: Wydawnictwo CiS.

Dembski, W.A. (2007). Powrót projektu do nauk przyrodniczych. W: K. Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości? (ss. 11–24). Warszawa: Wydawnictwo Megas.

Drees, W.B. (2016). Nauka wobec wiary. Spory, debaty, konteksty. Kraków: Copernicus Center Press.

Edwards, D. (2016). Bóg ewolucji. Teologia trynitarna, Kraków: Copernicus Center Press. Galilei, G. (2006). Listy kopernikańskie. Tarnów: Biblos.

Hawking, S., Mlodinow, L. (2019). Wielki projekt. Warszawa: Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. Heller, M. (2004). Filozofia przyrody. Zarys historyczny. Kraków: Wydawnictwo Znak. Heller, M. (2008). Ostateczne wyjaśnienia wszechświata. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Heller, M. (2009). Teologia i Wszechświat. Tarnów: Biblos.

Heller, M. (2012). Filozofia przypadku. Kraków: Copernicus Center Press. Heller, M. (2014). Granice nauki, Kraków Copernicus Center Press. Heller, M., Pabjan, T. (2007). Elementy filozofii przyrody. Tarnów: Biblos.

Heller, M., Pabjan, T. (2013). Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – Filozofia – Kosmologia. Kraków: Copernicus Center Press.

Heller, M., Życiński, J. (1980). Wszechświat i filozofia. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Jelonek, T. (2005). Biblia a nauka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Jodkowski, K. (2007a). Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Warszawa: Wydawnictwo Megas.

Jodkowski, K. (2007b). Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości? Warszawa: Wydawnictwo Megas.

Leciejewski, S. (2007). Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Leciejewski, S. (2021). Filozofia kosmologii antropicznej. Poznań: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. https://doi.org/10.14746/978-83-7654-442-7 DOI: https://doi.org/10.14746/978-83-7654-442-7

McMullin, E. (2006). Ewolucja i stworzenie. Tarnów: Biblos.

Meyer, S.C. (2022). Powrót hipotezy Boga. Trzy odkrycia naukowe ujawniające celowość Wszechświata. Warszawa: Fundacja Prodoteo.

Pabjan, T. (2016). Anatomia konfliktu. Kraków: Copernicus Center Press.

Piotrowski, R. (2007). Kulturowe i filozoficzne tło neokreacjonizmu amerykańskiego. W: K. Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości? (ss. 25–49). Warszawa: Wydawnictwo Megas.

Sober, E. (2007). Co jest nie tak z Inteligentnym Projektem? W: K. Jodkowski (red.), Teoria inteligentnego projektu – nowe rozumienie naukowości? (ss. 181–189). Warszawa: Wydawnictwo Megas.

Szlaga, J. (1986). Wstęp ogólny do Pisma Świętego, Poznań–Warszawa: Pallotinum. Tempczyk, M. (2005). Ontologia świata przyrody. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Życiński, J. (2009). Wszechświat emergentny. Lublin: Wydawnictwo KUL.